ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 ตุลาคม 2555

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ เวลา 09.30-15.00 น. โดย กงสุลอภิพันธ์-พ.ญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย-ยุโรป-อเมริกา ร่วมทำบุญงานทอดผ้ากฐินสามัคคีนานาชาติ เงินสี่สกุลปีมังกรทอง 2555 รับอานิสงส์เป็นผู้มั่งคั่ง ธุรกิจการค้ารุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติมาก มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่อง ชีวิตมีความสุข จิตเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมโดยง่าย อุดมด้วยอริยทรัพย์

พ่อค้า-แม่ค้า จะมาขายของชำร่วยงานกฐินสามัคคีวัดพุทธิชิโนฮิลส์ จองบูธ ได้ที่ ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์ ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม นี้ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com, www.watchinohills.org


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญทอดผ้ากฐิน -ลอยกระทง และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ คุณวีรียา ภาคีสุข คุณสมจิตต์ เบอร์ดี คุณโอม คุณกัญญา ทองเจริญ คุณกัญญารัตน์ Engelbrecht คุณศรีตระกูล วงษ์ทวีทรัพย์ ประธานทอดผ้ากฐิน คุณชาญยุทธ คุณยุพดี คุณวีรนุช หัชวิญญู ประธานทอดผ้ากฐินสมทบ เจ้าภาพกองกฐินสมทบ 99 กอง คุณสุภาพร เจียรวนนท์ ประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน เจ้าภาพผ้าป่าบริวารกฐิน 199 กอง เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่าน เจ้าภาพและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา

สำหรับงานสร้างรัตนอุโบสถศาลาวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ณ ปัจจุบันนี้ อยู่ในเฟสที่ 2 งานก่อสร้างได้ประมาณ 45 เปอร์เซ็น ตามสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 ทำถึงมุงหลังคาเสร็จ และจะเซ็นสัญญาทำพื้นอาคาร ติดประตู หน้าต่างทุกเรียบร้อย สำหรับทุนการสร้างนั้นยังขาดอยู่มาก จึงขออนุโมทนาบอกบุญมา ณ ที่นี้ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญสร้างรัตนอุโบสถ ก็ติดต่อสอบถามได้ที่วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ได้ทุกวัน


ตามที่พระเพชร อตฺตสนฺโต อายุ 82 พรรษา 24 วัดพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช ได้มรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลาประมาณ 15.30 น. ดังที่ทราบกันแล้วนั้น วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าอาวาส และพระธรรมทูตในสังกัดทุกวัด จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมอุทิศ ถวายแก่ท่านพระเพชร ณ วัดพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช

ในการนี้ ผมขอกราบอาราธนานิมนต์ ท่านเจ้าอาวาส และพระธรรมทูตทุกรูปทุกวัด กรุณาไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านสามารถร่วมทำบุญกับทางวัดพุทธวิปัสสนา โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย WAT BUDDHAVIPASSANA Memo "ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทย" หรือ Monney Order หรือจตุปัจจัย ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง ทุกคืนเวลา 19.00 น. ทางวัดพุทธวิปัสสนา จัดสวดอภิธรรมอุทิศถวายท่าน ขอกราบอาราธนาไปร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

งานบุญมหากฐินสามัคคีครั้งใหญ่ ผ้ามหากฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีแม่ชีปุณยนุช และคณะ เป็นผู้อัญเชิญมากจากเมืองไทย โดยมี Mike-สุจิตรา Banick เป็นประธานพิธีทอดถวาย ที่วัดพุทธเมตตาธรรม 24123 Webster Ave. Moreno Valley, CA 92533 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ผู้ที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมงานบุญในครั้งนี้ หรือต้องการปฏิบัติธรรมกับ แม่ชีปุญยนุช แซ่เฮ้ง ติดต่อได้ที่ 619-971-4311 หรือ 805-512-5776


พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ซึ่งวัดไทยฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดยนายกสมาคมคนใหม่ ธำรง วัฒนะคีรี และกรรมการ ร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เจษฎา กตเวทิน นำเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ และส่วนงานเอกชน เข้าร่วมวางพวงมาลาอย่างพร้อมเพรียง คณะครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดให้นักเรียนเรียงแถวถวายบังคม พระบรมรูปอย่างสวยงามน่ารัก ก่อนเริ่มพิธีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดย ธำรง วัฒนะคีรี นายกสมาคม ได้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนวัดไทยฯ ที่ชนะเลิศความเรียงและบทกลอนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจและสนใจในภาษาไทยมากยิ่งขึ้นด้วย

เทศกาลเข้าพรรษา เป็นพุทธานุญาตให้พระสงฆ์อยู่จำวัดใดวัดหนึ่งไม่ไปค้างแรมวัดอื่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2555 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง นับตามจันทรคตินั้น เหลือเวลาเพียงสัปดาห์เดียว คือ วันที่ 30 ตุลาคมนี้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา มีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ประชุมทำปวารณากรรม เป็นสังฆกรรมพิเศษต่างจากประชุมฟังพระปาฏิโมกข์ตรวจสอบพระวินัยบัญญัติ คือทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่ร่วมกันมาตลอด 3 เดือนยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ทุกกรณีไม่ต้องเกรงกันว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยการปวารณาหรือการว่ากล่าวตักเตือนในหมู่สงฆ์นี้ผู้ว่ากล่าวตักเตือนจะต้องทำด้วยความเมตตาจิตปรารถนาดีต่อผู้ถูกตักเตือนทั้งกายวาจาและใจส่วนผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือนก็ต้องมีใจกว้างมองเห็นความปรารถนาดีของผู้ตักเตือนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไป

กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษาอีกส่วนหนึ่งคือประเพณีทำบุญตักบาตรวันเทโวโรหณะหรือเรียกสั้นๆว่า "ตักบาตรเทโว"หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของพระพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา“เทโว”ย่อมาจากคำว่า“เทโวโรหณะ”ซึ่งแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกหมายถึงเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิณาณแล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆของอินเดียตอนเหนือแล้วทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดาซึ่งหลังจากประสูติพระองค์ได้ 7 วันก็สิ้นพระชนม์และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต

ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่งถึงวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่นบางวัดก็ทำในวันออกพรรษาคือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บางวัดก็ทำในวันรุ่งขึ้นคือวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ทั้งนี้แล้วแต่ความตกลงร่วมใจทั้งทางวัดและทางบ้านพิธีทำนั้นทางวัดอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบกซึ่งตั้งอยู่บนล้อเลื่อนไปช้าๆนำหน้าพระสงฆ์พระภิกษุถือบาตรเดินตามไปโดยลำดับพุทธศาสนิกชนต่างก็นำอาหารมาเรียงรายกันอยู่เป็นแถวตามแนวทางที่รถบุษบกนั้นจะผ่านเพื่อตักบาตรของที่นิยมใช้ตักบาตรเทโวซึ่งนอกจากเป็นข้าวปลาอาหารทั่วๆไป(สำหรับที่วัดไทยฯ เป็นอาหารแห้ง หรืออาหารกระป๋อง) แล้วยังมี "ข้าวต้มมัด" และ "ข้าวต้มลูกโยน" อีกด้วย

สำหรับวัดไทยแอลเอกำหนดวันทำบุญตักบาตร "เทโวโรหณะ" ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. หรือ เวลา 9 โมงเช้าครึ่งเป็นต้นไป โดยมี "ข้าวต้มมัด" ของแม่กัญญา แสงนิล บริการด้วยราคาตามกำลังศรัทธาอยู่ใต้ต้นไม้อีก

ด้วย ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโว โดยพร้อมเพรียงกัน