ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารวัดไทยแอล.เอ. เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา กรรมการแผนกต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เป็นประธานดำเนินการ ประชุม โดยพิจารณาการเตรียมความพร้อมงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ประจำปี ซึ่งปีนี้กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 เมษายน 2557 ทีมงานของมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาอาสาเข้าขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์และบรรลุเป้าหมาย

ทีมงานของมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาที่อาสาเข้ารับผิดชอบงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ปีนี้ ประกอบด้วย คุณสมชาย ไทยทัน ประธานมูลนิธิธารน้ำใจฯ เป็นประธานจัดงาน คุณรสสุคนธ์ วรศรี เป็นประธานประกวดเทพีสงกรานต์ คุณตุ๊กตา มาร์ เป็นประธานประกวดมิสซิสสงกรานต์ และประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์มี 3 ท่านด้วยกัน คือ คุณรัมภา มหากายี คุณริชาร์ด มาร์ และ คุณอาริยา ชิว ส่วนกรรมการแผนกต่างๆ ยังคงเป็นชุดเดิมที่ต้องสืบสานงานต่อยอดจากปีที่แล้ว เพราะมีประสบการณ์สามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมได้โดยสะดวก

ในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ นอกเหนือจากการเปิดสอนธรรมภาคภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับ ประถมปีที่ 5-6 และชั้นมัธยม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยเพื่อส่งเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านพระศาสนา โดยทางแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดจัดส่งบุคลากรจากเมืองไทยมาดำเนินการจัดสอบช่วงปลายเดือนเมษายนศกนี้แล้ว

ในที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 16 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 กรรมการบางส่วนสนับสนุนให้จัดขึ้นภายในวัดแต่เมื่อพิจารณาด้านความพร้อมของสถานที่แล้วที่ประชุมเห็นชอบให้จัดสถานที่เดิมคือโรงละครของโรงเรียนมัธยมพาโนรามาเมืองแวนนายส์โดยมีคุณจุฑาภรณ์ไชยรัตน์ติเวชนายกสมาคมไทยปักษ์ใต้เป็นประธานจัดงานโดยมหกรรมดนตรีไทยฯปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “รักษ์ปักษ์ใต้บ้านเรา” เน้นโชว์ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้เป็นแกนของงานเชิญพี่น้องไทยเตรียมเพลิดเพลินกับความสามารถของลูกหลานไทย ในต่างแดนกันได้แล้ว


วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ WHITTIER กำลังเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มเวลา 09.30 A.M. - 03.50 P.M. ณ วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ วันสำคัญดังกล่าวนั้นคือวันมาฆปูรณมี คือเกิดเหตุอัศจรรย์ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” คือการมาประชุมกันพร้อมด้วยองค์ 4 คือ

1. พระอรหันตสาวก จำนวน 1250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระอรหันต์เหล่านั้นล้วนบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. พระอรหันต์เหล่านั้นล้วนสำเร็จด้วยอภิญญาหกด้วยกันทั้งสิ้น
4. วันนั้นตรงกับวันมาฆฤกษ์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

เพื่อระลึกนึกถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์ของโลกในวันนั้นในอดีตที่ผ่านมา เพื่อปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเจริญพร เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมปฏิบัติกิจกรรมภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดย พระครูสุธรรมโสภณ ร่วมเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com และขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 หลักสูตรพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยอาจารย์กุณฑลทิพย์ โกล์ดแมน (อ.ปอง โยคีรุ่นแรกในอเมริกา) ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557