ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 มิถุนายน 2556

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนฟังพระธรรมเทศนา โดย พม.วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และขอเชิญร่วมบุญกุศลสมโภชวัดครบ 17 ปี และเปิดป้าย “วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA” ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีโรงทานอาหารฟรี ดนตรีตลอดวัน ติดต่อเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม และโรงทานได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org

วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงานทำบุญ “งานสลากภัต” และขออนุโมทนาขอบคุณคุณขวัญใจ อุ่นปัญโญ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้

สัปดาห์วิชาการในโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯสัปดาห์สุดท้ายเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ผ่านมาโดยวันเสาร์เป็นการแข่งขัน "หนูน้อยท่องก.ไก่" ของชั้นอนุบาลและวันอาทิตย์แข่งขัน "หนูน้อยยอดนักอ่าน" ชั้น ป.3 โดยเฉพาะการแข่งขัน "หนูน้อยท่องก.ไก่" นั้นด.ญ.มาทิวด้า ยูสเตรส ได้รางวัลที่ 1 ด.ช.เนตั้น บราวน์ ได้รางวัลที่ 2 และ ด.ญ.อริสา อนันต์บัณฑิตกุล ได้ รางวัลที่ 3 วันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์แข่งขัน "หนูน้อยยอดนักอ่าน" ด.ช.กฤติธี โสวัฒนางกูร เป็นผู้รับรางวัลชนะเลิศ ด.ญ.สิรีนลดา คำลือ ได้รางวัลที่ 2 และ ด.ช.คูโรช อีวากี ได้รางวัลที่ 3 ได้รับเงินทุนการศึกษาและของที่ระลึกเป็นกำลังใจตามลำดับ

งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งปีนี้กำหนดการแสดงในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนั้น โดยที่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ลูกหลานไทยในต่างแดน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย จากที่ได้รับการฝึกฝนจากคุณครูมาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม เป็น ส่วนเสริมสร้าง กำลังใจให้เด็กๆ ของเรา ปลุกจิตสำนึกให้รักและผูกพันในความเป็นไทย สร้างสีสันความอลังการให้กับ งาน และให้เกิดความประทับใจในลีลาอันงดงามอ่อนช้อย น่ารักแบบไทยๆงานนี้จัดขึ้น ณ ออดิทอเรียมของโรงเรียน พาโนรามาไฮสคูล เลขที่ 8015 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402 จึงขอเชิญชวนพี่น้องไทยทุกท่านไปสนับสนุน และให้กำลังใจลูกหลานของเราโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30 น. หรือเที่ยงครึ่งเป็นต้นไป ณ ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า ฮอลลีวูด บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานจัดงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 กำหนดจัดงานพบปะสังสรรค์สื่อมวลชนไทย เพื่อแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยฯ ครั้งที่ 15 ขอเชิญผู้แทนสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ได้มอบเช็คเงินสด จำนวน 400 เหรียญ เพื่อสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

มูลนิธิวัดไทยแอล.เอ. ขออนุโมทนาขอบคุณ สมจิตต์ ยุกตานนท์ ซึ่งสูญเสียสามีที่รัก คุณอวยชัย ยุกตานนท์ โดยประกอบ พิธีทางพระศาสนาที่วัดไทยฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลนิธิวัดไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าคืนแรกนั้น ได้มอบเช็คเงินสดจำนวน 400 เหรียญ สมทบทุนมูลนิธิเพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือพี่น้องผู้สูญเสียบุคคลในครอบครัวต่อไป

ปีนี้วันเข้าพรรษาคือวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น วัดไทยฯ จัดให้มีเทศน์มหาชาติ พรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใน 6 ปี ต่อมา พระชนมายุ 35 พรรษา โดยการเทศน์จะแบ่งออกเป็นกัณฑ์รวม 13 กัณฑ์ เริ่มเทศน์กัณฑ์แรกคือ กัณฑ์ทศพร ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญญาติโยมผู้ศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพได้ทุกวัน บนอุโบถสศาลาวัดไทยฯ หรือโทร 818-780-4200

ในส่วนของพิธีบวชเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 กำหนดวันบวช คือ วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นั้น วัดไทยแอล.เอ. เปิดรับสมัครแล้วรับสมัครเยาวชนเชื้อสายไทยตั้งแต่อายุ 10 ขวบเป็นต้นไป ติดต่อขอรายละเอียดได้ บนอุโบสถศาลาวัดไทยฯ หรือที่ พระครูสังฆรักษ์ สุชาติ ปัญญาวัฑฒโน โทร. 818-284-0921 ทุกวัน