ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 เมษายน 2562

เหลือเวลาอีกเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้น งานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ก็จะมาถึงแล้ว คือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2562 ตรงกับวันที่เฉลิมฉลองกันในประเทศไทยพอดี โดยคนไทยแต่โบราณถือเอาวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ของทุกปีเป็นวันเถลิงศักราชใหม่ของไทย หรือวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่สำคัญของไทย และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยสันนิษฐานว่า เป็นประเพณีดั้งเดิมของอินเดีย ต่อมาได้แพร่ขยายไปยังท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ ลาว เขมร พม่า จีน และไทย ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้ต่างไปจากเดิมบ้าง ทั้งการประกอบพิธี รูปแบบ และพฤติกรรม สำหรับในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ได้มีประเพณีสงกรานต์มาตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้ถือเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์

ก่อนที่ไทยเราจะถือวันสงกรานต์เป็นปีใหม่นั้น สมัยโบราณ เราถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพราะถือว่าฤดูหนาว เป็นการเริ่มต้นปี ซึ่งจะตรงกับราวเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิต เป็นวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 หรือประมาณเดือนเมษายน ครั้นในปี พ.ศ. 2432 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 เมษายน และต่อมาในปี พ.ศ. 2483 จอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ประกาศให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงปัจจุบัน อันเป็นการนับแบบสากล แต่คนไทยโดยทั่วไปก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่

ตามปฏิทินไทยกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปีให้วันแรกของเทศกาลเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า "วันมหาสงกรานต์" วันถัดมาเรียกว่า "วันเนา" และวันสุดท้าย เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราช เรียกว่า "วันเถลิงศก" โดยปีนี้ วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ส่วนวันเถลิงศก คือวันจันทร์ที่ 15 เมษายน ต่อมาก็ได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยมี หลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานคณะกรรมการและที่ประชุมก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มแต่ปีพุทธศักราช 2484 เป็นต้นมา

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “ศิริสาคร” ที่ได้สูญเสียหัวหน้าครอบครัว คือ คุณสมเกียรติ ศิริสาคร อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์แคลิฟอร์เนียไปอย่างไม่วันหวนคืน เจ้าภาพกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดไทยแอลเอ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ในวันที่ 7 เมษายน เชิญฟังเทศน์พระเจ้าสิบชาติ พระจันทกุมาร แสดงธรรมโดย พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย และในวันที่ 14 เมษายน ขอเชิญเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญงานวันสงกรานต์ของทางวัด โดยมีคุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาธร คุณนวยนารถ คุณนิดน้อย ปริญโญทาร คุณนฤมล หงส์ทอง เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน ทั้งนี้ทางวัดสุทธาวาสได้จัดให้มีกองทุนสร้างกำแพงโรงทานวิเทศธรรมคุณ 100 กองทุนๆ ละ 699 เหรียญ สามารถติดต่อร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ สรงน้ำพระพุทธรูป พระประจำวันเกิด พระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทราย ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

และวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกัน