ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 ตุลาคม 2560

เหลือเวลาเพียง 3 สัปดาห์สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส จัดขึ้น ณ บริเวณ มณฑลพิธีหน้ากุฏิ 1 วัดไทยลอสแองเจลิส ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 โดยวันพุธที่ 25 ตุลาคม เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม เวลา 15.00 น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีของศาสนาต่างๆ แล้วจึงเป็นพิธีถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดัง ส่วนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม เป็นพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้าไปร่วมพิธี ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

รุ่งขึ้นวันเสาร์ที่ 28-29 ตุลาคม เป็นงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทงของวัดไทยฯ โดยที่ เป็นงานต่อเนื่องกัน และพี่น้องพสกนิกรชาวไทยก็ยังไม่สร่างโศกสร่างความอาลัย พื้นที่สำหรับใช้ในการจัดงานก็เป็นพื้นที่ เดียวกัน จึงทำให้ต้องใช้สถานที่ในการจัดงานด้านหลังอุโบสถศาลา บริเวณที่พี่น้องไทยใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ทานอาหาร จากตลาดวัดไทย สนทนาปราศรัยกันอย่างมีความสุขนั้น ทางวัดมีความจำเป็นต้องใช้เป็นสถานที่จัดงานทอดผ้าพระกฐิน พระราชทาน และ งานประเพณีลอยกระทง จึงขออภัยต่อพี่น้องไทยสำหรับความไม่สะดวกดังกล่าวนั้นด้วย และตลาด อาหารวัดไทยในงาน ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ก็จะมีบริการเฉพาะตลาดอาหารไทยเลิศรสเท่านั้น ส่วนบูธสินค้าพื้น เมืองต้องของดไว้ก่อน เนื่องเพราะพื้นที่ไม่มีเพียงพอ กิจกรรมอื่นๆ เช่น การประกวดนางนพมาศ การแสดงทางนาฏศิลป์ และดนตรีไทย เพลิน เพลงไพเราะ เป็นต้น ยังคงมีเหมือนเดิม ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมงานบุญประเพณีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิต เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณเก็จนภา ศิริ นายกสมาคม และกรรมการ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งจะมีการแปรแสงเทียน “ภปร ในดวงใจ” เฉลิมพระเกียรติด้วย ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและ ชื่นชมแสงเทียน “ภปร ในดวงใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน


วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. หรือ 5 โมงเย็น เป็นต้นไป ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดประชุม คณะจิตอาสาในพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญทุกท่านไปร่วมประชุม รับทราบเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-สืบสานประเพณีลอยกระทง วางดอกไม้จันทน์ ฟ้อนเล็บถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ ร.9” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีคุณสุเทพ คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ ร้านอาหารไทยเพรสซิเด้นไทย เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org