ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 สิงหาคม 2559

เปิดเรียนไปเรียบร้อยโรงเรียนวัดไทยแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัด ไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ โดยคณะครูอาสาท้องถิ่น และมีคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ให้การเรียนการสอนดำเนินไปตามเป้าหมาย เด็กๆ ได้รับการอบรมบ่มเพาะทักษะ 4 อย่าง คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างต่อ เนื่องและสอดคล้องกันระหว่างภาคฤดูร้อน (9 สัปดาห์) และภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นที่พอใจและชื่นชมของผู้ปกครอง เด็กๆ ก็สนุกสนานรักที่จะมาโรงเรียน

สำหรับปีนี้คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย......

1. นายอมรเทพ “ครูไมค์” ศรีเทพ ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ งานประดิษฐ์ งานศิลปะ ออกแบบ ถ่ายรูป

2. นางสาว พรยมล “ครูเก๋” สีหาบุตร ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิชาเอกการศึกษา นอกระบบโรงเรียน และภาษาอังกฤษ จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ทำอาหาร

3. นางสาวกชกร “ครูตู่” สร้อยแสง ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ อ่าน ทำนองเสนาะ พับใบตอง

4. นางสาวนวพร “ครูเอิง” อัจฉริยะเกียรติ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาประถมวัย จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร ว่ายน้ำ บาสเกตบอล แบทมินตัน

5. นางสาวทีภาธ “ครูแตงกวา” ศรีธนะ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาประถมวัย จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง

6. นางสาววรรณภา “ครูหมิว” เกษสุภะ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สถาบันพัฒนศิลป์ ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง รำไทย ร้องเพลง

7. นางสาวปัทวรรณ “ครูติ๊ก” พันชัย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทยและแนะแนว จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ การพูดสุนทรพจน์ พิธีกร

8. นายวฤทธิ “ครูแทน” วาริชกุลจงเจริญ ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย ถ่ายรูป

9. นายประภพ “ครูท็อก” แซ่อึ้ง ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ งานประดิษฐ์ งานศิลปะ ออกแบบ และ

10. นางสาวชนิสรา “ครูปีใหม่” โชติศักดิ์ ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ความสามารถพิเศษ รำไทย ดนตรีไทย (ระนาดเอก ขิม) ขับร้องไทยลูกทุ่ง พิธีกร งานประดิษฐ์

ตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม เป็นต้นไป คณะครูทั้ง 10 นี้ ก็จะทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยในต่างแดน อย่างเข้มข้นและเข้มแข็งเฉกเช่นทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจพาลูกหลานไปสมัครเรียนกันได้ ทางโรง เรียนยังคงเปิดรับสมัครอยู่ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์

เหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นสำหรับงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธาน อำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสักการะอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย จากนั้นก็จะบุญพิธีบนอุโบสถศาลา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า “คิดถึงหลวงเตี่ย ปลดหนี้ซื้อที่ดินถวายวัด” กองละ $100 ด้วย

คณะวัดไทยฯ และคณะครูอาสาสมัครโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ขอแสดงความยินดีต่อ “ครูแดง” รุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดไทยฯ และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและเยาวชน คณะกรรมการบริหารวัดไทยฯ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 โดยจะเข้ารับ ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส วันพุธที่ 31 สิงหาคม ศกนี้ และวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางโรงเรียนวัดไทย โดย พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ ท่านเริ่ม ครูใหญ่ พร้อมด้วยครูอาสาท้องถิ่น และครูอาสาภาคฤดูร้อนและประจำการ 1 ปี พร้อม ใจกันจัดงานบุญพิธีฉลองเครื่องราชฯ ให้กับครูแดง รุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ ด้วย ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนสนิทมิตรสหาย ไปร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา (ตลาดวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์ต้องการพ่อค้า แม่ค้า มาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ติดต่อได้ที่ คุณแดง 714-676-5057) สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส จะจัดพิธีทำบุญสารทไทย ทำบุญอุทิศบรรพชน ทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/