ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 สิงหาคม 2563

วัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ “ครูป้อม” กฤติกา เมฆศรีวรวรรณ คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ คุณสมชาย ไทยทัน คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ คุณถนอมศรี มารัตนฤกษ์ และ คุณรัชดา คุณาธรรม พร้อมทั้งพี่น้องอุบาสกอุบาสิกาชาววัดไทยฯ ที่ศรัทธาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ซึ่งวัดไทยฯ จัดแสดงเป็นประจำตลอดเทศกาลเข้าพรรษา โดยเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 4 คือ กัณฑ์วนประเวศน์ ท่านพระมหาสุภณ สติสัมปันโน พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดไทยฯ เป็นองค์แสดง รวบรวมปัจจัยบุญกัณฑ์เทศน์เพื่อบำรุงศาสนาสมบัติได้เป็นจำนวน $3,300.00 สาธุ ขอพระบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดกาล

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เป็นการแสดงกัณฑ์ที่ 5 คือ กัณฑ์ชูชก ประด้วยคาถา 79 พระคาถา กล่าวถึง

ชูชกพราหมณ์ชราชาวเมืองกลิงคราษฎร์ มีภรรยาสาวชื่อนางอมิตตดา ซึ่งปรนนิบัติชูชกอย่างดี ทำให้พราหมณ์หนุ่มด่าทอภรรยาที่ไม่ปรนนิบัติต่อตนเหมือนนางอมิตตดา นางพราหมณีรู้สึกอับอายจึงมารุมต่อว่านางอมิตตดา นางเสียใจจึงบังคับให้ชูชกไปขอกัณหาชาลี พระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรมารับใช้นาง ชูชกจึงเดินทางไปและใช้เพทุบายหลอกพรานเจตบุตรให้บอกทางไปเขาวงกต พระครูสมุห์อำพร จารุโภ พระเหรัญญิกวัดไทยฯ เป็นองค์แสดง คุณชรินทร์ ธาระ และ คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ สองศรีพี่น้อง และอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ร่วมใจเป็นเจ้าภาพ เวลา 14.00 น. ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

อันเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลาย ส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลก โดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรด้านศาสนาดำเนินการอยู่มีอันต้องหยุดไปโดยปริยาย กล่าวสำหรับวัดไทยแอลเอของเรา ต้องหยุดการให้บริการตลาดอาหารไทยรสชาติคุ้นชินสำหรับพี่น้องคนไทยไปอย่างไม่มีกำหนด แรกๆ ก็คงจะทำใจยอมรับกันได้แต่เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว 4-5 เดือน ญาติโยมก็ถวิลหาความคุ้นชินด้งกล่าว และสอบถามเชิงแนะนำเข้ามาที่วัดไทยฯ ว่าควรเปิดบริการตลาดอาหารได้แล้ว คณะสงฆ์วัดไทยก็เลยทดลองเบื้องต้นด้วยการรื้อถอนบูธเก่าๆ เพื่อปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกฎเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในสถานการณ์โควิดตามที่ฝ่ายบ้านเมืองเสนอ และเพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องไทยที่คุ้นเคยกับการมาวัดแล้วต้องได้ทานอาหารไทยรสเลิศแบบไทยฯ ด้วย ขอได้โปรดติดตาม และขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณทิพย์วรรณ มนูรัตน์ $100.00 คุณปิยะพัชรี คุณเชนวริท ศิลปี $100.00 อ.มงกุฎ ประครองสุข อดีตครูใหญ่ ร.ร.ซัมเมอร์วัดไทยฯ $105.00 ครูแพม พินิวรรณ อีวากี $100.00 ครูมัลลิกา เสนาลักษณ์ $100.00 คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า $100.00 ครูกมลลักษณ์ วงศ์สิริศร $100.00 คุณวีรพรรณ และ คุณสเตฟานี่ Daley $300.00 น้องลูกหมู ณิชาลี และน้องน้ำหวาน ชาลิสา จิราจินต์ $250.00

คุณพรรณี Rennie $100.00 น้องขนุน เจสสิก้า และน้องน้อยหน้า แอนเจล่า ชิฟเลท $100.00 คุณอัญชลี อาจเอื้อม $50.00 ชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดไทยฯ $39.00 พ่อแบน แม่แวว คุ้มคำ อ.ปราณี ปราบริปู และ อ.สันทนา พูลพัฒน์ $165.00 คุณพิสมัย เพิ่มผล และ คุณธีรา วรรณรัตน์ $100.00 คุณเปล่งศรี Calbo และครอบครัว $100.00 คณะลูกๆ เป็นเจ้าภาพผ้าป่าอุทิศให้ คุณแม่วิภา แซ่ลิ้ม $550.00 คุณมณี คุณเอก พลอยพลาย $50.00 คุณเปล่งศรี Calbo และครอบครัว $100.00 คุณสุกัญญา วัตรสถาพร และน้องปูเป้ ธัญญา วัตรสถาพร $200.00 และคุณโสภา วัฒนสินธุ์ คุณอารยา ธนะโสภณ และครอบครัว $20.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครองให้ประสบสุข เจริญสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล เจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล