ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 สิงหาคม 2555

วัดไทยแอล.เอ. วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 นี้ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วัดไทยฯ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยพิธีเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ ราชกุศลและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรสมเด็จพระบรมฯ บนอุโบสถศาลา โดยท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแองเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว เป็นประธานในพิธี

ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญฟังเทศน์ "มหาชาติทรงเครื่อง" คือการพรรณนาพระประวัติ พระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเสด็จออกผนวช บำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดจนได้ ตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกในโลก โดยแบ่งการพรรณนา หรือการเทศน์ออกเป็นกัณฑ์ๆ ได้ 13 กัณฑ์ กัณฑ์ แรกมีชื่อกัณฑ์ว่า กัณฑ์ทศพรกล่าวถึงเหตุที่จะมีเรื่องเวสสันดรชาดกขึ้นกับเล่าเรื่องพระนางผุสดีในอดีตจนถึงทูลขอพร ๑๐ ประการจากท้าวมัฆวารผู้ภัสดาพระนางผุสดีได้รับพรทิพย์ ๑๐ ประการในวันจะเกิดมาเป็นมารดาของพระเวสสันดร ณเมืองสีพีราษฎร์

หลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศเป็นองค์เทศน์คณะครูอาสาภาคฤดูร้อนปี 2555 นำโดย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการแสดงละครรีวิวประกอบการเทศน์ เปรียบเทียบเป็นปุคลาธิษฐานเพื่อความเข้าใจง่ายของผู้ฟังอีกส่วนหนึ่ง ครูแจ้ง ธัชพล แก่นสำโรง ครูประจำชั้น ป.4 เขียนบทบรรยายและกำกับการแสดง ครูบอม ภูริชา ฐานังขะโน ครูสอนนาฏศิลป์ เป็นผู้ช่วย ขอเชิญท่านสาธุชนคนรักธรรมและผู้ปกครองไปร่วมฟังเทศน์มหาชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 3 สิงหาคมนี้เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีแห่เทียนพรรษา ซึ่งคณะครูอาสาได้จัดพิธีหล่อขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นมา เพื่อนำถวายพระภิกษุสงฆ์จุดในเวลาทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็นตลอดเทศกาลเข้าพรรษาโดยเปิด โอกาสให้ญาติโยมพี่น้องไทยได้มีมีส่วนร่วมบุญในการหล่อด้วย เป็นขบวนแห่ของลูกไทยหลานไทยนักเรียนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาด้วยประสบการณ์ตรง จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองกรุณา นำบุตรหลานไปร่วมพิธีแห่เทียนดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวจากชมรมผู้ปกครองนักเรียน โดย พญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ แจ้งว่า วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม นี้ คณะครูอาสาร่วมกับชมรม ผู้ปกครองพร้อมใจกันจัดงาน "กีฬาสีและกีฬาสัมพันธ์วันครอบครัว" ครั้งที่ 23 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โกมะ สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกวัดไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยจะมีรายการแข่งขันระหว่าง นักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง ไม่ต่ำกว่า 15 รายการ ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมและแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ไมตรี และสำแดงพลังแห่งสามัคคีธรรมให้ปรากฎ พร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) ไปร่วมกันรับประทานด้วย

"หลวงเตี่ย" พระธรรมราชานุวัตร อดีตหัวหน้าสงฆ์และประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีกำหนดบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ศกนี้ ตรงกับวันมรณภาพของท่านพอดี บรรดาศิษยานุศิษย์ โดย โอฬาร บุญรักษ์ จึงดำริจัดทอด "ผ้าป่า 10 ปี คิดถึง หลวงเตี่ย" เพื่อรวบรวมทุนเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดเป็นที่ระลึกในนามของหลวงเตี่ย กำหนดทอดวันที่ 2 กันยายน เวลา 13.00 น. นอกจากนั้น โอฬาร บุญรักษ์ ได้แจ้งความจำนงขอบริจาคเป็นปฐม 1,000 เหรียญ พระครูสิริกิตติญาณ วิเทศ 1,000 เหรียญ สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล 1,000 เหรียญ สำเภา-จารุณี พงษ์เวช 500 เหรียญและ เพ็ญจันทร์-ทอม โสภิต 300 เหรียญ สำหรับศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพรัก ในหลวงเตี่ย ศรัทธาที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าปีในครั้งนี้ กรุณาติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ พระครู สิริกิตติญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) โทร 818-445-6366, E-mail: watthaila@hotmail.com ทุกวันเวลา