ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 กุมภาพันธ์ 2556

งานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ซึ่งกำหนดวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2556 นั้น เดินหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความบันเทิงเริงรมย์ นอกเหนือจากการประกวดเทพีสงกรานต์ และการแสดงต่างๆ ทางวัฒนธรรม แล้ว คณะกรรมการได้จัดให้มีการประกวด "มิสซิสสงกรานต์นานาชาติ" ด้วย โดยครูป้อม กฤติกา เมฆศรีวรวรรณ ได้รับ มอบหมายให้ดำเนินการจัดประกวด รับสมัครสาวงามหลากเชื้อชาติมาประชันความงามในชุดสวยๆ งามๆ ตามวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละเชื้อชาติ อายุ 30 ปีขึ้นไป ประกวดในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 12.00 น. หรือเที่ยงวันเป็น ต้นไป ขอเชิญรับใบสมัครได้ที่วัดไทยฯ โทร. 818-780-4200 หรือที่ครูป้อม โทร. 818-915-1288

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง ขอเชิญคณะ กรรมการวัดไทยฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ซึ่งปีนี้ สมชาย ไทยทัน อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานจัดงาน ประภาศรี สิงหเนตร เป็นประธานประกวด เทพีสงกรานต์ และ จีน่า ปรีชา เปรมะรัศมี เป็นประธานทอดผ้าป่า ขอเชิญกรรมการทุกท่านไปร่วมประชุมโดยพร้อม เพรียงกัน

มูลนิธิวัดไทยแอล.เอ. ขออนุโมทนาขอบคุณ Somjai Supavatrapon ที่มีศรัทธาบริจาคทรัพย์จำนวน 300 เหรียญ เป็นทุนมูลนิธิวัดไทยฯ ช่วยเหลือศพไม่มีญาติ และ ครอบครัว "โชติรวี" บริจาคจำนวน 200 เหรียญ สมทบทุนมูลนิธิวัด ไทยแอล.เอ. ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีจิตใจแจ่มใสสดชื่นตลอดกาล


ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 23-24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตั้งเเต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “วันกตัญญูตาธรรมรำลึกอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธิชิโนฮิลส์” ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งเเต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 watchino18@gmail.com www.watchinohills.org


วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา และขออนุโมทนาขอบคุณคุณมาลี เหมือนรักษา ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้