ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 กันยายน 2556

ประชุมคณะสงฆ์คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยฯและกรรมการบริหารเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาเรื่องราวทั่วๆไปโดยเฉพาะงานทอดกฐินพระราชทานและงานลอยกระทงซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 นั้น โดยที่คณะกรรมการจัดงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงติดธุระไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงเลื่อนกำหนดวัน ประชุมเพื่อเตรียมงานทอดกฐินพระราชทานไปเป็นวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.30 น. หรือ 4 โมงเย็น เป็นต้นไป ก็ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

บอกกล่าวกันอีกครั้ง สำหรับประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยฯ ปีนี้ คือ บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานงาน ลอยกระทง คือ ไอด้า เตโชภาส และประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน คือ "กำนันเล็ก" ดนัย เงาจีนานันท์ และ เอ็ดดี้ (สาโรช) แตงแก้ว ร่วมกับสมาคมไทย American-Asian Alliance of San Diego ขอเชิญประธานทั้ง 3 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย

วัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ และสมาคมไทยปักษ์ใต้ โดย จุฑาภรณ์ ชัยรัตนติเวช ร่วมใจกันจัดพิธีทำบุญ 50 วัน ถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 นี้ โดยเริ่มพิธีเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป เสร็จแล้วหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราช ธรรมวิเทศแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์พระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตรแล้วถวายภัตตาหารเพลรายการสุดท้ายเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมง ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน เป็นเสร็จพิธี ขอเชิญญาติพี่น้องและท่านที่เคารพนับถือเป็นร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com และในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ทางวัดฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคี-ประเพณีลอยกระทง แจ้งความประสงค์เป็นประธานได้ดังที่อยู่อีเมล์ หรือโทรศัพท์ตามข้างต้น