ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 ตุลาคม 2555

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายมหานิกาย เดินทางมาเยี่ยมศิษยานุศิษย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้พักอยู่ที่วัดไทยแอล.เอ. จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2555 และกำหนดแสดงปาฐกถาพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จึงขอนิมนต์พระธรรมทูตศิษย์เก่า ม.จ.ร. ในแอล.เอ.และเขตใกล้เคียง ตลอดจนญาติโยม เข้ารับฟังกันได้ ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง

"ทัวร์ผ้าป่า 9 วัด" โดย ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ กำหนดทอดในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เริ่มต้นวันแรกคือ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซต์ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ วัดพุทธธัมโม เมืองโมเรโน แวลเลย์ วัดธรรมสุจิตต์ บิ๊กแบร์ วัดธรรมกายแคลิฟอรีเนีย เมืองอาซูซ่า วัดรัตนปัญญา วัดมอญรามัญ เมืองพาโนรามา และจุดสุดท้ายทอด ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ค่ารถคนละ 30 เหรียญ รถออกเวลา 05.30 น. หรือตีห้าครึ่ง ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ (ท่านสุมนะ) โทร. 818-942-4054

กงสุลรัฐ จำเดิมเผด็จศึก อดีตกงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส จากครอบครัวอันเป็นที่รักไปตั้งแต่เดือน ที่แล้ว นำความเสียใจเศร้าโศกมาสู่เพื่อนๆ ที่คุ้นเคยในแอล.เอ.มิใช่น้อย คณะเพื่อนๆ โดยหมอยิ้ม พญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ อดีต ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทยฯ จึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศให้ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 1 ทุ่มครึ่ง เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน