ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 มิถุนายน 2563

งานพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 88 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเกิดของพระคุณท่านพอดี โดยคณะสงฆ์และกรรมการวัดพร้อมใจกันจัดขึ้นอนุโลมตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ นอกเหนือจากคณะสงฆ์วัดไทยฯ จำนวน 18 รูป เข้าร่วมพิธีแล้ว ก็มีผู้แทนจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาฯ และพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในแอลเอและเขตใกล้เคียงจำนวน 25 รูป เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตอวยพรอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่ และญาติโยมสาธุชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีและถวายสักการะอวยพรหลวงพ่อใหญ่กันพร้อมหน้า

ในส่วนของบุญพิธีเริ่มเวลา 10.15 น. หลวงพ่อใหญ่ และท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว และภริยา คุณกมลภัทร ประทุมแก้ว ญาติโยมสาธุชนร่วมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าอุโบสถศาลา จากนั้นขึ้นอุโบสถศาลาเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อวยพรหลวงพ่อใหญ่ โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานดอกไม้มุทิตาสักการะหลวงพ่อใหญ่ แล้วกล่าวสุนทรพจน์อวยพรอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่ พิธีกรอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตร คณะสงฆ์วัดไทยฯ เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ นำคณะสงฆ์แสดงสามีจิกรรมและถวายมุทิตาสักการะสักการะหลวงพ่อใหญ่ คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้วหลวงพ่อใหญ่ถวายปัจจัยและข้าวกล่องให้ไปฉันตามอัธยาศัย

เวลา 13.00 น. หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารสด ฟรี จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในสถานการณ์โควิด-19 ณ บริเวณลานจอดรถตลาดอาหารวัดไทยฯ อุปถัมภ์โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส และวัดไทยฯ โดยสถานกงสุลใหญ่จัดข้าวเหนียวหมูทอด 100 ชุด น้ำมะพร้าวกระป๋อง 200 กระป๋อง และถุงยังชีพ 50 ชุด ซึ่งท่านกงสุลใหญ่ ภริยา และทีมงานบริการให้พี่น้องไทยด้วยตัวเอง สร้างความประทับใจโดยทั่วหน้า

สำหรับเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณชวพจน์-วรรณวิภา ถุงสุวรรณ $200.00 คุณสมชาย ไทยทัน $200.00 คุณจิตรา คำสะอาด และครอบครัว $200.00 คุณเชอรี่-ซาร่าห์ คำลือ $240.00 คุณคมคาย ชาญประกฤต และชมรมรักษ์ธรรม $150.00 คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ $200.00 คุณมนตรี-พรรณี เอื้ออมร $100.00 คุณสมนึก ธาระ $100.00 อ.มงกุฎ ประครองสุข ครูใหญ่ซัมเมอร์วัดไทยฯ ปี 2019 $100.00 คุณ Justina Escalante $100.00 ร้านซูชิวัดไทย (คุณสมบูรณ์ นาคสมภพ) $100.00 คุณคมคาย ชาญประกฤต และชมรมรักษ์ธรรม $150.00 คุณวีนา กรประเสริฐ $100.00คุณทิพย์วรรณ มนูรัตน์ และครอบครัว $100.00 คุณจิดาภา (เจเจ) ผดุงศิลป์ไพโรจน์ และครอบครัว $20.00 และ คุณทองกร คุณรื่นรมย์ มีศรี $200.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครอง ให้ประสบสุขเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญผ้าป่าการกุศลออนไลน์ กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ : วัดไทยลอสแองเจลิส โทร. 818-780-4200 พระวิเทศกิตติคุณ โทร 818-445-6366 คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ โทร 661-803-8832 หรือแจ้งความจำนงทาง Line, ID: boon1945 ส่งเช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม Wat Thai of Los Angeles, 8225 Coldwater Cyn., N. Hollywood, CA 91605 หรือโอนเข้าบัญชีวัดไทยฯ ธนาคาร Bank of America Routing -121000358, Account Number: 3250 3635 3804