ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 กรกฎาคม 2561

งานพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคฤดูร้อน ซึ่งคณะครูอาสาฯ นำโดยอาจารย์เพ็นนี ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กๆ สายเลือดไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ได้เรียน รู้และเข้าใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกกตัญญูกตเวทีตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ โดยในปีนี้คณะครูอาสาได้เชิญคณะ ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเพื่อให้ลูกๆ หลานๆ ได้มอบช่อดอกไม้และกราบขอพร ในฐานะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็น “ครูคนแรก” ของลูกๆ ซึ่งคณะครูได้รับกระแสชื่นชมตอบรับเข้าร่วมพิธีเกินคาดหมาย โดยเก้าอี้ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ปกครองไม่เพียงพอ เป็นภาพที่งดงามมากมายที่ลูกๆ ได้กราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ หรือปู่ย่าตายายในวาระสำคัญอันมีความหมายยิ่งเช่นนี้ ขออนุโมทนาท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นความสำคัญเช่นนี้ คณะครูอาสารู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

ในโอกาสที่คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดย อาจารย์เพ็นนี่ ดร.บุษกร เลิศ วีระศิริกุล และน้องๆ ครูอาสาฯ จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างๆ ประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ พรรณนาประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชค้นหาสัจธรรมเป็นเวลา 6 ปี จึงได้ ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก คนไทยจึงนิยมฟังเทศน์มหาชาติมาแต่โบราณ สมัยกรุง สุโขทัยเป็นราชธานี ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

การฟังเทศน์มหาชาติได้วิวัฒนาการมาตามลำดับ นอกเหนือจากเรียนรู้เข้าใจพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ แล้ว นิยมกันว่าใครก็ตามได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์อย่างต่อเนื่องก็จะได้รับอานิสงส์มหาศาล เป็นบุญบารมีที่ยิ่ง ใหญ่ปิดบังอบายโดยสิ้นเชิง และยังเป็นไปเพื่อสั่งสมบุญบริจาคเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ที่ เป็นปัจจัยทางวัดก็จะนำไปบำรุงศาสนสถาน และเป็นรายจ่ายในส่วนต่างๆ ที่ทางวัดจำเป็น เช่น ค่าน้ำค่าไฟ การซ่อมแซม ศาสนวัตถุต่างๆ อีกด้วย การเทศน์มหาชาติจึงเป็นบุญทวีคูณ วัดไทยฯ จัดเทศน์มหาชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยเทศน์ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลาบ่าย 2 โมง เป็นต้นไป โดยกัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร เทศน์ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

คณะครูอาสาของเรา รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์กัณฑ์ที่ 2 คือ กัณฑ์หิมพานต์ เทศน์ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ช่วง นี้คณะครูอาสาของเราจึงร่วมแรงร่วมใจกันบอกบุญขอร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์จากพี่น้องไทยทั่วไป โดยเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ผ่านมา ได้นำคณะไปเป็น “ลูกศิษย์” พระบิณฑบาต ณ ไทยทาวน์ ย่านไทยแลนด์พลาซ่าและตามร้านอาหารต่างๆ ซึ่งได้รับ แรงศรัทธาจากพี่น้องไทยอย่างอบอุ่น โดยรวบรวมเป็นปัจจัยกัณฑ์เทศน์ได้จำนวนทั้งสิ้น 804 ดอลล่าร์สหรัฐ ขออนุโมทนา สาธุและซาบซึ้งในบุญศรัทธาของพี่น้องไทยเป็นที่ยิ่ง โดยในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ คณะครูอาสาก็จะนำคณะไป เป็นลูกศิษย์พระคุณเจ้าขอร่วมเป็นเจ้าภาพจากพี่น้องไทย ณ ย่านไทยทาวน์อีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมสร้างบุญ บารมีเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานอำนวยการวัดไทยฯ ขอแสดง ความเสียใจต่อครอบครัว “ธีระประวัติ” ของคุณแม่สุนีย์ ธีระประวัติ ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อสุเทพ ธีระประวัติ อย่างไม่มีวัน หวนคืนด้วยวัย 72 ปี เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา โดยเจ้าภาพกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศตามประเพณี ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30 น. วัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพตลอดงาน คุณพ่อสุเทพเป็นชาวกาญจนบุรี เกิด เมื่อปี 1946 เดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 1969 เป็นสมาชิกในชมรมพระประแดงของ “พี่ตุ๊” บุญเลิศ บุญศุขะ อดีตกรรมการ บอร์ดวัดไทยฯ และอดีตนายกสมาคมไทยยุคบุกเบิก โดยคุณสุเทพเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของวัดไทยด้วย ขอเชิญ ญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ชมการรำอวยพรของคณะครู นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป เพื่อเรียนภาษาไทย ดนตรีไทย-ล้านนา นาฏศิลป์ไทย-ล้านนา ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) และภาคปรกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป