ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 กุมภาพันธ์ 2557

เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว สำหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งการเรียนการสอนจะดำเนินไปถึงวันที่ 8 มิถุนายน เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา 2556-57 ผู้ปกครองยังคงสนใจนำลูกหลานไปสมัคร เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมปีที่ 1 ทั้งวันเสาร์-อาทิตย์มีนักเรียนไม่ต่ำกว่าวันละ 30 คน คุณครู ต้องจัดระบบการเรียนการสอนและห้องเรียนใหม่ โดยจะใช้โต๊ะเรียนแบบยาวๆ ให้นักเรียนนั่งได้หลายๆ คน คุณครู สามารถดูแลได้ทั่วถึง ส่งผลให้การเรียนการสอนดำเนินไปตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พระครูใหญ่ ท่านเริ่ม พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ จัดประชุมคณะครูอาสาฯ ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 16 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เป็น การเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ เนื่องเพราะเหลือเวลาอีกเพียง 18 อาทิตย์เท่านั้น โดยปีนี้บรรยากาศของงานอยู่ภายใต้ แนวคิดว่า “รักษ์ปักษ์ใต้บ้านเรา” นำเสนอศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามประทับใจของพี่น้องชาวใต้เป็นไฮไลท์ของงาน แล้วจะปรับเปลี่ยนไปแต่ละภาคตามลำดับ

ในการนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญสมาคมไทยปักษ์ใต้ คือ คุณดำ จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคม คุณกิจจา-รัชดา คุณาธรรม อดีตนายกปักษ์ใต้และเป็นกรรมการบริาหารวัดไทยฯ อยู่ด้วย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ โดยมติที่ประชุม มอบให้ คุณจุฑาภรณ์เป็นประธานจัดงาน และมอบให้คัดเลือกรองประธาน และกรรมการแผนกต่างๆ จากสมาชิกของ สมาคมปักษ์ใต้เข้าร่วมเป็นกรรมการ และมอบให้จัดชุดการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมชาวใต้เข้าร่วมด้วย 2 ชุด ร่วมกับชุด การแสดงของทางโรงเรียน ซึ่งคณะครูอาสาฯ ของเรากำลังสอนและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทุกวัน โดยกำหนดประชุมปรึกษา หารือร่วมกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ย้ำกันอีกครั้งสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย แอล.เอ. จัดพิธีไหว้ครูประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญท่านผู้ปกครองจัดหาดอกไม้ธูปเทียนให้ลูกๆ ไปมอบให้คุณ ครูและกราบขอพรจากคุณครู พร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทานร่วมกันด้วย โดยในงานนี้ทางโรงเรียนได้ เชิญครูเก่าซึ่งเคยสอน ณ วัดไทยฯ ไปร่วมพิธีและพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนทัศนะกับครูรุ่นปัจจุบันด้วย

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามประเพณี อุทิศให้ วิบูลย์ศรี จุนาพงศ์ พยาบาลน้ำใจงาม จากครอบครัวที่รักไปด้วยโรคร้าย คณะเจ้าภาพจัดพิธีขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มกราคมที่ผ่านมา ประธาน จุนาพงศ์ และ ลูกๆ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อใหญ่และคณะสงฆ์วัดไทยฯ ที่เมตตาอนุเคราะห์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านที่ เคารพนับถือและเพื่อนๆ ที่ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างอบอุ่นหนาแน่นทุกคืน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดย พระครูสุธรรมโสภณ ร่วมเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com