ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 ธันวาคม 2562

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเปิดเรียนต่อเนื่องจากการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา นำโดยน้องๆ ครูอาสาประจำการ 1 ปี จำนวน 10 คน จากโครงการส่งเสริมสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้พร้อมใจกันจัดการเรียนการสอน บ่มเพาะจิตวิญญาณลูกหลานในต่างแดนอย่างเสียสละทุ่มเท คือ ชั้นอนุบาล สอนโดย “ครูป่าน” ปณิธาน สมจิตร “ครูไกด์” อริสรา เวียงไชย สอนชั้น ป. 1 “ครูแต๊กซ์” ร่มทรัพย์ ศรีธนะ สอนชั้น ป. 2 และศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ชั้น ป. 3 สอนโดย “ครูเกรช” วณัสตา ชัยเชาวรัตน์ และสอนศิลปะช่วงเช้าด้วย “ครูโอ๊ต” สิทธิชัย กันยะ สอนชั้น ป. 4 และศิลปะป้องกันตัว (กระบี่กระบอง) ส่วนชั้น ป. 5-6 สอนโดย “ครูนุ” พันธ์นุวัฒน์ แป้นวงษ์ และสอนดนตรีไทยประเภทเครื่องสายด้วย ส่วน “ครูพริม” กรกนก บุญมรกต สอนชั้นมัธยม และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ “ครูเอิ๊ร์ค” ภูรินท์ เทพสถิตย์ สอนดนตรีไทย (ปี่พาทย์) “ครูเอก” กิตติพงษ์ วงษ์จิ้น สอนดนตรีไทย (เครื่องสาย) และ “ครูโบว์” ดวงพร มีนุ่น สอนนาฏศิลป์

โดยเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะครูอาสาฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และถือเป็นการปิดเรียนภาคการศึกษาแรกด้วย โดยแจ้งให้ผู้ปกครองจัดหาของขวัญในราคาไม่ต่ำกว่า 10 เหรียญ ให้ลูกๆ หลานๆ นำมาจับสลากแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน พร้อมทั้งนำอาหารมาร่วมกันรับประทาน และคณะครูอาสาได้จัดการแสดงเล็กๆ ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมกันอย่างสนุกสนาน เป็นสีสันบรรยากาศที่สดชื่นสดใสทั้งคณะครู เด็กๆ และผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนจะทำการปิดภาคเรียนแรกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 21-22 และ 28-29 ธันวาคม 2562 โดยจะทำการเปิดเรียนภาคที่ 2 ตั้งวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 มกราคม 2563 เป็นต้น แจ้งมาเพื่อผู้ปกครองโปรดรับทราบโดยทั่วกัน

วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 เสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตตนเอง กำหนดงานพิธีคืนวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น. หรือทุ่มครึ่งเป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ นำพระสงฆ์วัดไทยฯ สวดบทนพเคราะห์ตามกำลังวัน ขจัดสิ่งมัวหมองของชีวิตในรอบปี สวดอิติปิโส 108 จบ และบทอื่นๆ ตามความเหมาะจนถึงเที่ยงคืนแล้วเจริญชัยมงคลคาถาอวยพรให้ญาติโยมประสบแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต และวันรุ่งขึ้น คือ วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างชีวิตที่ดีงามสำหรับปีใหม่ให้ตนเอง จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมกับทางวัดดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น. หรือทุ่มครึ่งเป็นต้นไป วัดไทยฯ ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศให้ คุณจำลอง ยิ้มเพชร อดีตพระธรรมทูตจากวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ศิษย์เอกของหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร ซึ่งจากไปด้วยวัย 77 ปี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณจำลองเกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1942 เดินทางมาประกอบอาชีพในอเมริกา และช่วยเหลือกิจกรรมของวัดมาโดยตลอด จึงขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆ ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศโดยพร้อมเพรียงกัน


พิธีปิด กับโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปี 2562 (ปีที่ 2) เพื่อเจริญสติปัญญาและเสริมสร้างสันติสุขในชีวิต นำปฏิบัติโดย พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. ซึ่งโครงการได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้ทำพิธีปิดในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการนำผู้ปฏิบัติกล่าวบูชาพระรัตนตรัย กล่าวขอขมาพระรัตนตรัยและพระภิกษุ กล่าวลาศีลอุโบสถ รับโอวาทจากพระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (พระวิปัสสนาจารย์) พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส (ประธานฝ่ายสงฆ์และประธารการจัดโครงการ) จากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้กับผู้เข้าร่วมโรงการทุกคน ทั้งนี้ขออนุโมทนาไปยังเจ้าภาพภัตตาหารเช้า, เพล และน้ำปานะ ตลอดการจัดดำเนินโครงการ คุณชัย พงษ์ คุณกติกา คุณภาคภูมิ วงษ์ทวีทรัพย์, ร้าน Best Thai Cuisine คุณอรุณี จำรูญ คุณโสภณ มั่นเจริญ, ร้านThai Diamond BBQ คุณวรวิทย์ คุณสุรีย์ ศรีเมือง, คุณเชอรี่ ดาวนี่, คุณสุรชาติ คุณวิมาลา สุนทรวัชรินทร์, Thai Kitchen Bowl คุณพรสวรรค์ เดชสุวรรณ, คุณแม่สุนทรี คุณสุภาภรณ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล, ร้าน Thai Satay BBQ คุณแสงดี อารมย์ดี คุณอัมพร สมวรรณ, ร้านThai Dawn คุณธนู คุณดลฤทัย จิตรมโนวรรณ, คุณสุชาติ คุณรัตนาภรณ์ แดงประเสริฐ, ร้านออนทาไทยคูซิน, คุณธาดา Clrek และคณะ, คุณนฤมล หงษ์ทอง, คุณนวยนารถ คุณนิดน้อย ปริญโญทาร, คุณแม่กฤษณา คุณนันทพร วิบูลย์พันธ์, คุณวนิดา ประเดิมดุษฎีพร, คุณศรีนุช พงษ์สวัสดิ์ คณะครูอาสาจุฬาฯ อุบาสกอุบาสิกาชาววัดสุทธาวาสและและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีชีวิต สวดมนต์อิติปิโส 108 จบ สวดนพเคราะห์” ในคืนวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com