ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 2 มกราคม 2564

คุณสง่า นาดี อดีตกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ด้วยสิริอายุ 76 ปี คณะเจ้าภาพโดยภรรยา คุณพัชรี นาดี และบุตรชาย น้องธงชัย นาดี ร่วมกับวัดไทยฯ ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศตามประเพณี เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. หรือ 5 โมงเย็นที่ผ่านมา รุ่งขึ้นวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 09.30 น. หรือ 9 โมงเช้าครึ่ง มีพิธีฌาปนกิจคุณสง่า นาดี ณ สุสานไทยฮอลลีวูดฟอร์เอฟเวอร์ ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 143-44 ว่าด้วยภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาท ดังต่อไปนี้

“ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาท เห็นภัยในความประมาท ย่อมเผากิเลสที่ผูกมัดใหญ่น้อยไปได้ เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ฉะนั้น” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/12/18)

“ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาท เห็นภัยในความประมาท เป็นผู้ไม่ควรที่จะเสื่อม ย่อมอยู่ในที่ใกล้พระนิพพานเทียว (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/12/18)

“ผู้มีปัญญา ย่อมทำจิตที่กวัดแกว่ง ดิ้นรน รักษายาก ห้ามยาก ให้ตรงได้ เหมือนช่างศรดัดลูกศรฉะนั้น จิตนี้ ที่ยกขึ้นจากห้วงน้ำคือความอาลัย เพื่อจะละบ่วงมาร ย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกโยนไปบนบก” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/18)

“การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก เป็นของเบา มักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่ เป็นการดี เพราะจิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/18)

“ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต ที่เห็นได้ยาก ละเอียดอ่อน มักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่ เพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/18)

“ผู้ใดสำรวมจิต ซึ่งเที่ยวไปได้ไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีร่าง มีแค่คูหา (คือตัวมนุษย์” เป็นที่อาศัยได้ ผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมาก” (ที่มา : ขุททกนิกาย ธรรมบท 25/13/18)

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และกรรมการวัดไทยฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว คุณวิริยา ชิโนทัยกุล และน้องแทซซี่ ที่ได้สูญเสียสามี “โกมะ” สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล อดีตกรรมการบอร์ดและเหรัญญิกวัดไทยฯ ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนเมื่อบ่ายวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา เจ้าภาพกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. หรือ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ วัดไทยลอสแองเจลิส นอร์ท ฮอลลีวูด CA 91605 ขอบารมีพระคุณพระรัตนตรัย และกุศลผลบุญที่โกมะได้ทำมาตลอดชีวิตบันดาลให้ดวงวิญญาณ “โกมะ” จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ และขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com