ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 ธันวาคม 2561

วัดไทยลอสแองเจลิสมีกำหนดจัดงานบุญพิธีส่งท้ายปีเก่าในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เริ่มเวลา 19.00 น. หรือหนึ่งทุ่ม เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมบุญพิธี “สวดมนต์ข้ามคืน” เสริมมงคลชีวิต สร้างสรรค์กำลังใจ และความมั่นใจสำหรับต้อนรับชีวิตในปีใหม่ต่อไป โดยเป็นการสวดนพเคราะห์ตามกำลังวัน และสวด อิติปิโส 108 จบ จนวันปีใหม่ย่างเข้ามาพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องกลองเอาชัยและเป็นฤกษ์งามยามดี สำหรับชีวิตที่ต้องก้าวต่อไป จากนั้นรับของที่ระลึกจากทางวัด และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ซึ่งทางวัดจัดบริการฟรี ตลอดงาน

รุ่งขึ้นเช้าวันอังคารที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. หรือ 9 โมงเช้าครึ่ง เชิญพี่น้องไทยร่วมสร้างความสดใสแห่งชีวิต ในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 25-30 รูป เป็นบุญพิธีที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์

ยิ่งใหญ่ และ เป็น “พุทธกิจ” อันแรกในบรรดาพุทธกิจ 5 ประการ ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเป็นประจำตลอดพระชนม์ ชีพของพระองค์ และทรงถือว่าการบิณฑบาตเป็น “พุทธวงศ์” พระสงฆ์สาวกทุกยุคสมัยโดยเฉพาะสายเถรวาท ได้ดำเนิน ตามรอยบาทพระองค์สืบมาจนทุกวันนี้ จึงขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมทำบุญตักบาตรเสริมบุญบารมี สร้างความสดชื่นสดใส ให้กับชีวิตทุกย่างก้าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาประจำ การ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 10 คน ปฏิบัติงาน ในหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเสียสละอดทนนั้น โดยที่เป็นช่วงใกล้เวลาปิดเทอมแรกแล้ว คณะครูจึงดำริจัดกิจกรรมเสริมหลัก สูตรภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 โดยเน้นที่นักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เป็นหลัก ดำเนินการรับผิดชอบโดย ครูอิม พัชราภรณ์ โกมลพจนารถ ครูชมพู่ จิรประภา สิ้นภัย และครูฝน พิมพกานต์ สุจริตรัฐ พร้อมด้วยเพื่อนๆ สอนภาษาไทยช่วยงานกันอย่างแข็งขัน ผู้ปกครองให้ ความสนใจให้ลูกๆ หลานๆ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะครูอย่างพร้อมเพรียง เป็นกิจกรรมเพื่อลูกเพื่อหลานที่เกิดและเติบโต ในต่างแดนโดยแท้ ซึ่งครูอาสาของเราจัดให้อย่างเสียสละน่าชื่นชมยิ่ง