ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดสอบสอบประโยคบาลีสนามหลวงปีที่ 5 ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่ชั้น ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ. 5 ณ สนามสอบสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ได้มอบให้ ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุนทร เจ้าสำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติมุนี วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) และ พระมหาเดชจำลอง พุทธิเตโช วัดปากน้ำ พร้อมด้วยคณะพระอนุจร (ผู้ติดตาม) เป็นผู้แทนมาดำเนินการจัดสอบ

คณะพระอนุจร ประกอบด้วย พระครูวิริยธำรงค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ พระมหาอมรินทร์ อมรินโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว พระปลัดนพดล สุจิตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดสาครสุ่น และพระมหาจริทธิ์ จริยเมธี เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย นายสุริยัตน์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นายวิรอด ไชยพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และนายตุลพงษ์ บุญคง นักวิชาการศาสนศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา เดินทางมาในฐานะผู้สนับสนุน

พิธีเปิดเริ่มขึ้นในเวลา 12.15 น. พระเถรานุเถระ คณะกรรมการ นักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พร้อมกันที่อุโบสถศาลาวัดไทย พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอำนวยการสอบบาลีสนามหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำไหว้พระสวดมนต์ จากนั้นนายวิรอด ไชยพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ อ่านมติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เปิดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1/2562 พระราชปริยัติมุนี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผู้นำประโยคบาลี อ่านโอวาทแม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอำนวยการสอบบาลีสนามหลวง กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 พระราชรัตนสุนทร เจ้าสำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อ่านระเบียบปฏิบัติการสอบบาลีสนามหลวง

พระเทพพุทธิวิเทศ มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี 2561 ที่ผ่านมา จบแล้ว

นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายกัปปิยภัณฑ์แด่พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เจ้าสำนักสถานที่สอบบาลีสนามหลวง

กรรมการขานรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับบัตรประจำวัน และเข้าสู่ห้องสอบศาลาพระธรรมราชานุวัตร ชั้น 2 กรรมการกำกับห้องสอบ แจกกระดาษร่าง และกระดาษใบตอบแก่นักเรียนผู้สอบ รอสัญญาณเวลาและส่งตัวแทนกรรมการของแต่ละห้องสอบ เข้ารับข้อสอบจากผู้นำประโยค ณ กองอำนวยการกลาง

เวลา 13.00 น. กรรมการประกาศให้ผู้กำกับห้องสอบแจกใบข้อสอบ พร้อมกำหนดเวลาเริ่ม-เวลาหมดของการทำข้อสอบ

เวลา 17.15 น. กรรมการให้สัญญาณหมดเวลา และกรรมการคุมสอบรวบรวมใบคำตอบและตรวจเช็คความเรียบร้อย

ส่งที่กองอำนวยการเพื่อบรรจุใบตอบใส่ซอง และนำเสนอประธานอำนวยการสอบและกรรมการลงนามรับรองเสร็จการสอบบาลีสนามวันแรก ซึ่งการสอบบาลีสนามหลวงนี้ใช้เวลา 3 วัน โดยในวันที่ 2 และที่ 3 (29, 30 พฤษภาคม) กิจกรรมก็จะดำเนินไปเหมือนวันแรก เพียงแต่เปลี่ยนวิชาที่สอบเท่านั้น

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือ ร่วมทำบุญครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงตาประทีป” พระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศถวายหลวงตา พระสงฆ์วัดไทยฯ พร้อมใจกันสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร ซึ่งเป็นสูตรที่กล่าวถึงความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และบังคับไม่ได้ของสังขารทั้งหลาย จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด และขอเชิญร่วมบริจาคเป็นทุนมูลนิธิหลวงตาประทีป และสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส ตามจิตปณิธานของหลวงตาโดยพร้อมเพรียงกัน