ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 ตุลาคม 2559

งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทงวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29-30 ตุลาคม 2559 นั้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ทั้งในและต่างประเทศ ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ยังความเศร้าโศกโทมนัสและเป็นความ สูญเสียอันยิ่งใหญ่ของไทยทั้งชาติ รัฐบาลได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี และงดกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์เป็นเวลา 1 เดือน ดังนั้น กิจกรรมบันเทิงทุกอย่างที่จะจัดขึ้นในงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทงวัดไทยฯ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม ศกนี้ เป็นอันยกเลิกทั้งหมด เหลือไว้แต่การลอยกระทงตามประเพณี และพิธีทอดผ้าพระกฐิน พระราชทาน และการทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินพระราชทาน

ทั้งวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม ยังคงมีตลาดอาหารไทยและบูธสินค้าพื้นเมืองบริการพี่น้องไทย ที่ไปร่วมบุญ ทอดผ้าพระกฐินพระราชทานเหมือนเดิม โปรดทราบตามนี้ ส่วนพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งกำหนดพิธีในวันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม เริ่มเวลา 14.30 น. ตามกำหนดเดิม โดยกระบวนการถวายผ้าพระกฐินก็จะเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรง อนุญาตไว้ตามที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกเท่านั้น งดกิจกรรมที่รื่นเริงบันเทิงใจทั้งหมด ขอเชิญพี่น้องไทยเข้าร่วมพิธีทอดผ้า พระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นเวลา 1 เดือน วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานอำนวยการวัดไทยฯ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีสมาคม ชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในแต่ละคืน ซึ่งวัดไทยขออนุโมทนาบุญดังต่อไปนี้

17 ต.ค. วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีคุณนิวภา ภูมะธน ทำข้าวต้มบริการ

18 ต.ค. คณะคุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ คุณใหญ่ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสบริการ

19 ต.ค. บันลือ สอนบาลี ร้านลำขนาด

20 ต.ค. คณะชาวพระประแดง

21 ต.ค. กนกวรรณ รอดโฉม/เพ็ญแข ติลกมนกุล

22 ต.ค. คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์

23 ต.ค. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

24 ต.ค. สมาคมนวดไทยและสปา (คุณกนิษฐา เพอร์ไรดา)

25 ต.ค. ร้านอนันตา สปา

26 ต.ค. คุณสุ คุณไพบูลย์ วุฒิชยากร และเพื่อน

27 ต.ค. ร้าน Tranquarity

28 ต.ค. ค่ายสุขภาพหมอเขียว

29 ต.ค. สมาคมพยาบาลไทย

30 ต.ค. คุณชำนาญ-นุชนารถ ศิริน

31 ต.ค. สมาคมร้านอาหารไทย

1 พ.ย. คุณสิริมา คุณอัมรา และ คุณจิตรา

2 พ.ย. คณะชาวตำบลโป่ง ชลบุรี

3 พ.ย. คุณอุไรวรรณ ปิ่นวัฒนะ และญาติพี่น้อง

4 พ.ย. คุณนี แห่งแลคซี

5 พ.ย. คณะญาติธรรมกรรมฐานวัดไทย

6 พ.ย. คุณนัทธี พงษ์พานิช

7 พ.ย. ครอบครัว “บุญเจริญ” และเพื่อนๆ พี่น้อง

8 พ.ย. คุณจิตรา คำสะอาด และครอบครัวจำนงภักดี

9 พ.ย. คุณนวรัตน์ ธนนพวรรณ คุณเลิศ คุณพรทิพย์ เดชวรกิจ คณะศิษย์เก่าดนตรีไทยวัดไทย 2009

10 พ.ย. ชมรมอดีตทหารไทย

11 พ.ย. ครอบครัว “ธรรมปัญญา”

12 พ.ย. สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์

13 พ.ย. สมาคมอิสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

14 พ.ย. คุณแม่ลำใย ผิวเผือกและลูกๆ

15 พ.ย. คุณอำภา ดาราฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 วัดไทยแอล.เอ. โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะกรรมการวัด ร่วมใจกันจัดบุญพิธีปัญญาสมวาร หรือพิธีทำบุญ 50 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในเขตแอล.เอ.และใกล้ เคียงจำนวน 89 รูป เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศล ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้าร่วมบุญถวาย ไทยธรรมอันควรแก่สมณบริโภคแด่พระคุณเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดไทย โทร 818-780-4200 หรือที่ ท่านเริ่ม พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ โทร 818-445-6366


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ เพื่อน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย (สวดพระอภิธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 1.00 pm. ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ) และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็ง ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าฯ ร่วมลอยกระทง บูชาโคมยี่เป็ง สะเดาะเคราะห์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส จะจัดงานทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และลอยกระทง หาทุนสร้างโรงทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org