ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 พฤศจิกายน 2566

เมื่อบ่ายวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 15 ถึง 21 พฤศจิกายน 2566 ได้เมตตาแวะเยี่ยมคณะสงฆ์วัดไทยฯ และมวลพระธรรมทูตรัฐภาคใต้ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำพระธรรมทูตจำนวน 46 รูป ถวายการต้อนรับด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ถวายสักการะแสดงสามีจิกรรม พร้อมทั้งน้อมรับโอวาทจากท่านเจ้าประคุณเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา และท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จำวัดที่วัดไทยฯ แล้วรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก และวัดต่างๆ ตามกำหนดการต่อไป

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส และกรรมการวัด ขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ ในโอกาสที่นำคณะศิษยานุศิษย์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจำนวน 170 ท่าน ทอดผ้าป่าถวายวัดไทยฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 06.30 น. ถือเป็นธรรมเนียมที่หลังวันออกพรรษา บรรดาวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียง เช่น วัดไทยแอลเอและวัดป่าธรรมชาติฯ จะนำผ้าป่าไปถวายให้แก่วัดต่างๆ เรียกว่า “ผ้าป่า 9 วัด” เพื่อสนับสนุนวัดนั้นๆ ตามสมควรแก่ศรัทธา ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ขอให้เจริญในธรรมรุ่งเรืองยั่งยืนในธรรมตลอดกาล