ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 กรกฎาคม 2559

ประชุมกลุ่มย่อยคณะสงฆ์และกรรมการวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่านเจ้าคุณสุมนะ พระวิเทศธรรมวงศ์ เป็น ประธานดำเนินการประชุม โดยกล่าวอนุโมทนาที่คณะกรรมการกลุ่มย่อยเข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัด ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดช่วยกันทำอย่างเสียสละ ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี วัดไทยได้ทำหน้าที่เอื้อประโยชน์สุขแก่พี่น้องไทยอันเนื่องด้วยวัฒนธรรม และประเพณี ก่อให้เกิดความอบอุ่นมีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านเกิดเมืองนอน จึงขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้

ท่านเจ้าคุณสุมนะได้กล่าวต่อไปว่า ภารกิจหลักของวัดขณะนี้คือ การปลดหนี้ซื้อที่ดินปั๊มน้ำมัน ตรงมุมถนนรอสโกตัดกับ โคลด์วอเตอร์แคนย่อน ซึ่งวัดได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 เหรียญ (หนึ่งล้านห้าแสนเหรียญสหรัฐ) ยังคงค้างอยู่อีก 1,000,000.00 เหรียญ (หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งต้องชำระหนี้นี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2560 (2016) มิฉะนั้นก็จะถูกเจ้าของเดิมยึดคืนไป ถือว่าเป็นภาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ขณะนี้ทางวัดมีความสามารถที่จะจ่าย ได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์จึงเสนอที่ประชุมว่า ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ศกนี้ เป็นวันทำบุญ ครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสและประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ จึง ขอเสนอให้จัดทอดผ้าป่า “คิดถึงหลวงเตี่ย ปลดหนี้ซื้อที่ดินถวายวัดไทย” โดยเชิญชวนญาติโยมและท่านที่เคารพนับถือร่วม เป็นเจ้าภาพกองละ 100 เหรียญ

ในการจัดงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ปีนี้ “พี่ตุ๊” บุญเลิศ บุญศุขะ พี่ใหญ่ของ ชาวชมรมพระประแดง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบอร์ดวัดไทย ยินดีรับเป็นประธานจัดงานและประธานทอดผ้าป่า พี่ตุ๊เป็น “คนเก่า” ของวัดไทย เป็นคนไทยยุคบุกเบิกเดินทางมาศึกษาและประกอบอาชีพในอเมริการุ่นแรกๆ เป็นนายกสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้คนที่ 4 (ปี 1965) มีความสนิทสนมกับหลวงเตี่ยเป็นอย่างมาก เรียกหลวงเตี่ยว่า “หลวงน้า” ด้วย ความเคารพอย่างสุดตลอดมา เมื่อคณะกรรมการดำริจัดทอดผ้าป่าหาทุนปลดหนี้ซื้อที่ดิน เสริมงานทำบุญครบรอบวันมรณ ภาพของหลวงเตี่ย ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ศกนี้ พี่ตุ๊จึงยินดีรับเป็นประธาน ขอเชิญญาติโยมและท่านที่เคารพนับถือแจ้ง ความจำนงเป็นเจ้าภาพผ้าป่า “คิดถึงหลวงเตี่ย ปลดหนี้ซื้อที่ดินถวายวัดไทย” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะติดต่อที่ท่าน เจ้าคุณสุมนะ พระวิเทศธรรมวงศ์ โทร 818-942-4054 หรือที่ท่านเริ่ม พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ โทร 818-445-6366 ก็สุดแต่สะดวก

นอกจากนั้น ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคม 2559 นั้น คุณสริตา “แหม่ม” สังข์เฉย นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และทีมงานน้องๆ ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันรับเป็นประธานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ ส่วนงานเทศกาล ประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 เมษายน 2560 นั้น ผู้ที่ให้เกียรติเป็นประธาน จัดงาน คือ คุณลาวัลย์ “ป้าอ๊อด” พันธุ์อร่าม เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอันเลื่องชื่อหลายสาขานั่นเอง ขออนุโมทนา และขอ เชิญเตรียมความพร้อมชมไฮไลท์เด็ดๆ ของงานสงกรานต์วัดไทย’60 กันได้เลย

เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เป็นไปตามปกติ ไม่มีเดือน 8 สองครั้งตามจันทรคติเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมา วันเข้าพรรษา คือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง วัดไทยฯ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรยามเช้าเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวัน อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมทำบุญตักบาตรตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้า นาน ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด ส่วนช่วงเย็นเวลา 18.00 น. ขอเชิญ ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถศาลาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นดุจแสงสว่างแห่งโลกนี้และโลกหน้า จากนั้น ของเชิญร่วมสวดพระพุทธคุณ หรืออิติปิโส 108 จบ ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมของคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. นำโดย อ.ปิ่น ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ ครูใหญ่ พร้อมด้วยน้องๆ ครูอาสาฯ จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษาทั้งนั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม เป็นพิธีหล่อเทียนพรรษาสำหรับถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดไทยฯ ใช้จุดเพิ่มแสงสว่างช่วงทำวัตรสวด มนต์เช้าเย็นตลอดพรรษา เป็นประเพณีนิยมกันมาแต่โบราณ จะส่งผลให้เกิดมาเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจแสง สว่างของดวงเทียน โดยวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาโดยนักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนที่จะนำขึ้นถวาย พระสงฆ์บนอุโบสถศาลา พิธีแห่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา บ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วม พิธีแห่เทียนโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาสจัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียน เข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ จึงประกาศขอเชิญชวนสาธุชนออกโรงทานและร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงทานในวันดังกล่าว เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com