ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 มิถุนายน 2557

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา- เข้าพรรษา และร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างรัตนอุโบสถศาลา ให้เสร็จตามกำหนดเปิดในปี 2016 ติดต่อสอบถามโทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานสมโภชวัดครบ 18 ปี และงานวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com

และขอเชิญญาติธรรมร่วมทำบุญครบ 50 วัน อุทิศส่วนบุญกุศล..ให้ ป้าเติม คลอลิน (เติม ส้มตำ) วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน 13.00 น. สวดมาติกา-บังสุกุล


ผ่านไปเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย แอล.เอ. ปีการศึกษา 2557 คณะครูอาสาจากโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 12 ท่าน ครูเหมียว อ.ภัทรพร สิงห์ชัย จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในฐานะครูใหญ่นำทีมทั้งพี่และน้องให้ การศึกษาอบรมลูกหลานเลือดไทยอย่างแข็งขันทุ่มเท โดยขณะนี้คณะครูอาสาร่วมใจกันจัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งวันสุนทรภู่” มหากวีกฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโก

คณะครูอาสาจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยจัดนิทรรศการโชว์ผลงานของนักเรียน และ จัดให้มีการประกวดคัดลายมือใช้บทกลอนที่มีเนื้อความ “กินใจ” ถ่ายทอดด้วยลายมืออันสวยงามของนักเรียน วาดภาพ ระบายสีตัวละครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี แข่งขันการสะกดคำในวรรณคดีที่เป็นผลงานของสุนทรภู่ เป็นต้น เพื่อให้ เด็กๆ มีความรู้ความเข้าใจและประทับใจในบทกวีของสุนทรภู่ พร้อมกันนั้นคณะครูอาสาได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย อนุวัตรตามแนวคิด “สัปดาห์สุนทรภู่ คือ สัปดาห์แห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”

วันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 กรกฎาคม โดยถือเป็นสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งด้วย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม เป็นพิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นพิธีแห่เทียนพรรษานำถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัด ไทย โดยคณะครูอาสาและนักเรียนทุกระดับชั้น ก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทย ร่วมหล่อเทียนพรรษาตามประเพณี และร่วมแห่เทียนโดยพร้อมเพรียงกัน