ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 สิงหาคม 2560

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 โดยโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งคณะครูอาสา 12 ท่าน มี อ.เก๋ กาญจนา เบ้าทอง จากสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและปลุกจิตสำนึกเด็กๆ เชื้อ สายไทยจำนวน 82 คน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นมานั้น ได้ก้าวเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้ว โดยคณะครูอาสาร่วมใจ กันจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิชาการ” ภายใต้แนวคิด “สัปดาห์แสนสนุก” เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานของลูกๆ ตนเองในแต่ละชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมสัปดาห์วิชาการนี้จะดำเนินไปถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม เป็นวันสุดท้าย จบด้วยการ แสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น ขอเชิญผู้ปกครองไปร่วมแสดงความยินดีเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของตนโดยพร้อม เพรียงกัน การมอบรางวัลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม เป็นวันมอบสัมฤทธิบัตรเหมือนดังที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปี โดยปีนี้ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิริเดช สุชีวะ คณบดีคนใหม่หมาดๆ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางมาเป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรให้กับเด็กๆ ลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ซึ่งปกครองเห็นประโยชน์ และความจำเป็นในการที่เด็กๆ เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทางภาษาไทย การเรียนรู้วัฒนธรรมหลากสายย่อมเป็น ประโยชน์ต่อลูกหลานโดยถ่ายเดียว ซึ่งพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นำบุตรหลานไปร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 วัดไทยฯ โดยคณะครูอาสา ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาฯ พร้อมใจกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร สมเด็จพระน้างเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา “85 พรรษามหาราชินี” โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ด้วยการบริการโรงทานอาหารไทยจากสมาคมชมรมต่างๆ หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. เป็นพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธาน นำถวายพระพรวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นจะเป็นการวางพานดอกไม้ของผู้แทน สมาคมชมรมต่างๆ แล้วร่วมใจน้อมเกล้าฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขอเชิญผู้แทนทุกองค์กรไปร่วมพิธีถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีเริ่มขึ้นหลัง จากพิธีถวายพระพรเสร็จสิ้นแล้ว นอกเหนือจากคัดเลือกผู้ปกครองซึ่งพิจารณาจากการที่ลูกๆ มีอัธยาศัยขยันหมั่นเพียร มีมารยาทเรียบร้อย และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนทุกระดับชั้น เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติแล้ว คณะกรรมการได้คัดเลือกคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิด ชูเกียรติเป็นจำนวน 8 ท่าน คือ คุณชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยาท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณขจิต ปิ่นวัฒนะ คุณเชอลี่ เพชรจำรัส คุณลออ รัศมี คุณวิรงรอง ถาวโรทิพย์ คุณคมคาย ศาลาลอย และ คุณปรานอม เหมือนรักษา ขอ แสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สำหรับเจ้าภาพโรงทานวันแม่แห่งชาติ ขอประกาศอนุโมทนาดังต่อไปนี้ คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมไทยปักษ์ใต้ สมาคมไทยล้านนา คุณสุและเพื่อนๆ (น้ำชา-กาแฟ) ร้านอาหาร "จิตลดา" สมาคมอีสาน สมาคมไทยปักษ์ใต้ คณะแม่ๆ วัดไทย คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา คุณแสงมณี โพธิ์ศรี คุณเล็ก เพ็ญกุล คุณนิตย์ ผลอนันต์ คุณวาสนา ลาดู และมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา (น้ำแข็งใส) ขอให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และ เจริญงอกงามในธรรมตลอดกาล


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุนทรี คุณสุภาภรณ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

แและวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “งานสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายสลากภัต ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com