ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 มิถุนายน 2561

วัดไทยแอล.เอ. โดยคณะสงฆ์ คณะครูอาสาและกรรมการวัด ร่วมใจกันจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “มนต์รักวัดไทย” วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน และงานพิธีสมโภชอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลวิเทศ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน ศกนี้ นิมนต์พระธรรมทูตทั่วอเมริการ่วมมุทิตาจิตอวยพร

ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ได้ชี้แจงว่า คณะครูอาสาสมัคร ทั้งครูท้องถิ่นและจากครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมใจกันจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “มนต์รักวัดไทย” โดยจำลองสีสันและบรรยากาศแบบงานในเมืองไทย ให้เด็กๆ ได้แสดงออกซึ่งความสามารถอันหลาก หลายที่ได้ รับการอบรมบ่มเพาะจากคณะครูมาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม โดยจัดแสดงในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเวทีหน้ากุฏิ 1 วัดไทยฯ

“ทุกปีเราจัดแสดงที่ออดิธอเรียมของโรงเรียนพาโนรามาไฮสคูล เมืองแวนนายส์ ซึ่งผู้ปกครองและพี่น้องไทยไปสนับสนุน ให้กำลังใจลูกๆ หลานๆ กันอย่างอบอุ่น แต่ปีนี้ค่าเช่าสถานที่สูงเกินกว่าที่เราจะรับผิดชอบได้ จึงกลับมาจัดที่วัดไทยฯ ตามเดิม แต่ สีสันบรรยากาศ ความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ไม่แตกต่างกัน น่าจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำ เพราะคุณ ครูเฝ้าฝึกซ้อมเด็กๆ อย่างเข้มแข็งทุกวัน ยิ่งใกล้วันแสดงก็ยิ่งฝึกซ้อมกันทุกเย็นจนดึกดื่น เห็นการฝึกซ้อมของเด็กๆ แล้ว อาตมามั่นใจว่าเด็กๆ เหล่านี้ จะไม่ทำให้ผิดหวัง แน่นอน ขอเชิญทุกท่านไปชมและเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของเรา โดยทางโรงเรียนมีบริการอาหารไทยหลัง การแสดงจบแล้ว ด้วย.....” ท่านเริ่มกล่าวย้ำ

ในวันเดียวกัน แต่เป็นเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป มีการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ สำคัญอย่างไร” นำอภิปรายโดย ท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดี ม.จ.ร. และ พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ พระนักพูดชื่อ ดัง และฟังความคิดเห็นหลากหลายจากพระธรรมทูตทั่วไปด้วย

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน เป็นงานพิธีสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคล วิเทศ เจ้าอาวาสและประธานอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่ ทำบุญตัก บาตรพระสงฆ์ธรรมทูต 89 รูป แล้วเป็นพิธีสักการะอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธาน อำนวยการวัดไทย แล้ว ทั้งหมดขึ้นสู่อุโบสถศาลาประกอบพิธีสมโภชอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 เจริญพระพุทธมนต์แล้วถวาย ภัตตาหารเพล

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาจุฬาฯ และเจ้าอาวาสวัดประยุร วงศาวาส แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่”

“ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตเป็นพระนักปราชญ์ เป็นผู้พหูสูต เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ท่านพัฒนา มหาจุฬาฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย ขยายแคมปัสไปทั่วประเทศ การแสดงความคิดเห็น ของท่าน ทุกฝ่ายต้องรับฟัง อาตมาคิดว่าเป็นโอกาสอันพิเศษสุดแล้ว จึงขอเชิญญาติโยมทุกท่านไปร่วมฟังปากฐาธรรม พิเศษนี้โดยพร้อม เพรียงกัน.....”

รายการสุดท้ายเป็นการถวายน้ำสรงและแสดงมุทิตาจิตอวยพรอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคล วิเทศ แล้วเป็นเสร็จพิธี ขออาราธนาพระสงฆ์ธรรมทูตทั่วอเมริกาและท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีสมโภชอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อ ใหญ่โดยทั่วกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ชมการรำอวยพรของคณะครู นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ในการนี้ทางวัดได้จัดงาน “อยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ได้ทุกวัน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป เพื่อเรียนภาษาไทย ดนตรีไทย-ล้านนา นาฏศิลป์ไทย-ล้านนา ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) และภาคปรกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามได้ที่ วัดพระธาตุตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ