ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 มิถุนายน 2556

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนฟังพระธรรมเทศนา โดย พม.วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และขอเชิญร่วมบุญกุศลสมโภชวัดครบ 17 ปี และเปิดป้าย “วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA” ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีโรงทานอาหารฟรี ดนตรีตลอดวัน ติดต่อเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม และโรงทานได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org


วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 หลังจากที่เปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2555เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงาน ของนักเรียนตลอดเวลา 1 ปี ที่คณะครูอาสาฯ ท้องถิ่น และครูประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม ไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยอย่างเสียสละอดทนไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมช่วงเช้านอกเหนือจากบอร์ดผลงานของนักเรียนแล้วกิจรรมในงานประกอบด้วยการแข่งขันสะกดคำของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียนไปด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชุดระบำดอกบัวและระบำ 4 ภาค การแสดงละครเรื่องแก้วหน้าม้าการเล่านิทานเริงใจส่วนในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็จะเป็นพิธีมอบดอกไม้ต้อนรับคณะครูอาสาฯภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณของซิตี้นครลอสแอนเจลิสแก่คณะครูอาสาฯ ประจำการ 1 ปี เสร็จสิ้นภาระหน้าที่และจะเดินทางกลับเมืองไทยเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนทั้งหมดเป็นรายการสุดท้าย สำหรับปีการศึกษานี้มีนักเรียนทุกแผนก คือ ภาษาไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ แกะสลัก และแผนกสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ จำนวน 312 คน

หลังพิธีปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้วรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะครูอาสาฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 12 ท่าน นำโดย อ.อรชา พันธุบรรยงค์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมด้วยน้องๆ ร่วมใจกันจัดงาน ปฐมนิเทศ พบปะผู้ปกครองนักเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อนำเสนอแนวคิด "30 ปีจามจุรีอาสา" เป็นหลักในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษานี้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ให้สอดคล้องต้องกัน ขอเชิญท่านผู้ปกครองไปร่วมพบปะคณะครูอาสาโดยพร้อมเพรียงกัน

เหลือเวลาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้น งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ตอนนี้คณะครูอาสา ประจำการ 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย ครูโน๊ะ ครูรติ ครูต่อ ครูโม ครูมาร์ช ครูโบ ครูพี ครูท้อป และครูโอ๋ ชั้นอนุบาล กำลัง ช่วยกันฝึกฝนและฝึกซ้อมลูกหลานไทยด้วยกำลังสติปัญญาเกินร้อย โดยเฉพาะตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายนเป็นต้นไป เป็นการซ้อมแบบเล่นจริงทุกวัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้งานการแสดงออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมให้กำลังใจลูกหลานของเราบัตรราคา 10 เหรียญเท่านั้น หาซื้อได้ที่หน้างาน โปรดอย่าลืม 15 มิ.ย. บ่ายโมง ไปให้กำลังใจลูกหลาน ณ Panorama High School Auditorium, 8014 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402 โดยพร้อมเพรียงกัน