ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 ตุลาคม 2564

ข่าวด่วน......ข่าวดีสำหรับพี่น้องไทยในนครลอสแอนเจลิส และเขตใกล้เคียง คณะกรรมการตลาดอาหารวัดไทยแอลเอ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลาบ่ายโมง มีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดอาหารวัดไทยและบริการตามที่พี่น้องไทยโทรเข้ามาสอบถามทุกวัน โดยกำหนดเปิดบริการตั้งแต่ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และมีมติให้เพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีก 3 ท่าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ประกอบ ด้วย คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ คุณตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ และ คุณจีน่า ปรีชา แห่ง เอช. เค. อินชัวรัน ร่วม กับคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งมี เจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ (ท่านสุมนะ) เป็นประธาน รวมเป็น 15 ท่าน ดำเนินการให้เป็น ไปตามมติที่ประชุม

เบื้องต้นนี้จะเป็นการปรับพื้นที่ จัดระเบียบร้านอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเปิดรับสมัครบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย โดยเปิดให้มีการแข่งขันอาหารประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้รสชาติเป็นที่ถูกใจของลูกค้า คณะกรรมการจึงกำหนดให้บรรดาผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

เวลา 20.00 น. กำหนดวันและเวลาการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. แข่งขันประเภท ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขนมปลากริมไข่เต่า

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. แข่งขันประเภท ข้าวมันไก่ ผัดไทย กล้วยทอด

สำหรับผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการเปิดโอกาสให้มาเตรียมอาหารได้ที่วัดตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณตัน พัฒนะ เบอร์โทร (818) 461-4838 และ คุณจีน่า ปรีชา โทร. 818-448-0314

เทศน์มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งวัดไทยฯ จัดขึ้นเป็นประจำตลอดช่วงเทศกาลพรรษาของแต่ละปี เป็นการพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ รัชทายาทของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรม จนได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาเอกของโลก โดยเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 11 คือ กัณฑ์มหาราช ประดับด้วยพระคาถา 69 พระคาถา ท่านพระครูสมุห์อำพร จารุโภ เหรัญญิกของวัดไทยฯ เป็นองค์แสดง คุณชรินทร์ ธาระ คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ คุณวิไล ทางธรรม และคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ รวมใจกันเป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนสมบัติของวัดได้เป็นจำนวน 3,579.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออนุโมทนาในบุญบันดาลให้คณะเจ้าภาพจงประสบแต่สุข เจริญสิริวัฒนมงคลสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินศฤงคาร พร้อมด้วยสุขภาพพลานามัยเข้มแข็ง และเจริญในธรรมตลอดกาล

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวัดไทยแอลเอ มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อุโบสถศาลาวัดไทยฯ ขอเชิญมวลพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมบุญพิธีดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณาปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็จักเป็นที่อนุโมทนายิ่ง


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันออกพรรษษ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com.......* ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 99.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา