ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 ตุลาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีใหญ่หน้ากุฏิ 1 วัดไทยฯ โดยพิธีเริ่มขึ้นหลังจากท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าเวทีใหญ่ เมื่อพระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสนสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และพระสงฆ์วัดไทยฯ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 18.00 น. เป็นพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้ร่วมพิธี ตั้งแถวประจำจุดบริเวณด้านหน้าเวทีใหญ่ แล้วท่านกงสุลใหญ่ฯ วางพวงมาลา จากนั้น หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ผู้แทนสมาคม ชมรม วางพวงมาลาตามลำดับ เสร็จแล้วท่านกงสุลใหญ่ฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จบแล้วท่านกงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้เข้าร่วมพิธีจัดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที เป็นเสร็จพิธี และบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน จึงขอเชิญพสกนิกรพี่น้องไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กรุณาแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและชุดสุภาพโทนสีเหลือง

ประชุมคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานเทศกาลลอยกระทงวัดไทยแอลเอ พุทธศักราช 2562 เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมของงานครั้งสุดท้าย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ พระวิเทศธรรมวงศ์ และพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต ป.ธ. 9 เลขานุการวัดไทยฯ เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุม โดยคุณไพจิตร-กาญจนา ทองทิพย์ ประธานจัดงานและผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คุณวรรณวิภา ถุงสุวรรณ ประธานงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาส คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ ประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน และ คุณรัชดา คุณาธรรม ประธานประกวดกระทง และผู้แทนคณะกรรมการแต่ละแผนกเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า

คุณกาญจนา ทองทิพย์ ประธานจัดงานและผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกๆ แผนก ที่ช่วยกันเตรียมงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มแข็งและเสียสละ พร้อมทั้งแจ้งในที่ประชุมรับทราบด้วยว่า ได้มอบให้น้องสาว คุณเบญจมาศ โชคคณาพิทักษ์ อดีตรองอธิบดีกรรมสรรพากร ไปรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ กรมการศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเดินทางมาร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานกับพี่สาว โดยมีศรัทธาขอร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และในส่วนของครอบครัว “ทองทิพย์” ขอถวายปัจจัยในงานกฐินพระราชทานฯ ในปีนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น $100,000.00 โดยได้ส่งมอบให้วัดไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 จำนวน $50,000.00 และวันนี้ (6 ตุลาคม) อีก $30,000.00 รวมเป็น $80,000.00 ยอดที่เหลืออีก $20,000.00 ญาติพี่น้องจากเมืองไทยจะนำมาสมทบในวันงานกฐินพระราชทานในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้

หลังเสร็จสิ้นการประชุม คุณกาญจนา พร้อมด้วยครอบครัว “ทองทิพย์”ได้มอบเงินจำนวน 300,000.00 เหรียญสหรัฐ ผ่านท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ ท่ามกลางเสียง “สาธุ” โดยพร้อมเพรียงกันของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ได้กล่าวอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ครอบครัว “ทองทิพย์” ตั้งใจทำบุญในงานกฐินพระราชทานในปีนี้ จงดลบันดาลให้ทุกๆ คนในครอบครัวทองทิพย์มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีความสุขมีความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้สมความปรารถนา ร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้น และขอให้เพื่อนๆ และญาติโยมทุกท่านมารับกุศลผลบุญร่วมด้วยกันทุกท่าน สาธุ

ข่าวดีจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย โดย คุณแพม อรพิน หอมหวน ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส มีความยินดีขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านมารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี พบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกท่านฟรี ในงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม นี้ ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส แจกฟรี Colorectal Kits (ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่) สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียน 50 ท่านแรก ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทงวัดไทย รับบริการตรวจสุขภาพและฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยพร้อมเพรียงกัน