ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 มกราคม 2562

ประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านเริ่ม พระวิเทศ กิตติคุณ และ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต ป.ธ. 9 เลขานุการวัดไทยฯ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการฝ่ายฆราวาสเข้า ร่วมประชุมพร้อมหน้า เบื้องแรกเป็นการแนะนำนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้คนใหม่หมาดๆ คือ คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า อดีตนายกสมาคมนวดไทยและสปาคนแรก โดยคุณกนิษฐานได้กล่าวของขอบคุณที่ประชุมที่ให้เกียรติเชิญมา ร่วมประชุม พร้อมทั้งปวารณาตัวขอทำงานตามนโยบายรับใช้วัดและชุมชนไทยอย่างเต็มสติกำลัง จากนั้นที่ประชุมได้ พิจารณารับรอบกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ประธานที่ประชุมได้กล่าวอนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณรัชดา คุณาธรรม อดีตประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทยฯ เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้เสนอไอเดียแนวคิดใน การรวบรวบพี่น้องไทยที่เกิดในเดือนเดียวกัน พร้อมใจกันทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด โดยจัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา รวบรวมได้เป็นเลขมงคลคือ 9 ท่าน หลวงพ่อใหญ่นำพระสงฆ์สวดอวยพรเป็นพิเศษ ด้วยบทธรรมจักกัปปวัตนสูตร พระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้ว ส่งผลให้หัวหน้าพระ ปัญจวัคคีย์ 5 รูป คือ โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ตามพระพุทธองค์และได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์สาวก หรือ “สังฆรัตนะ” รูปแรกในโลก และที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอให้วัดไทยฯ จัดพิธีสวดอวยพรเนื่องในวันเกิดให้กับผู้ที่เกิด ในเดือนเดียวกันทุกเดือน โดยกำหนดให้เป็นทุกๆ วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน พร้อมทั้งมอบให้คุณรัชดาเป็นผู้ประสานงาน

ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ คือ งานวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันเพ็ญ กลางเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ำ แต่วัดไทยฯ กำหนดจัดพิธีน้อมรำลึกถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ นอกเหนือ จากนั้น คณะสงฆ์วัดต่างๆ ในเขตตะวันตก-ใต้ คือในเขตรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาด้า เป็นต้น ซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 1 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก ได้พร้อมใจ กันจัดพิธีมาฆบูชารำลึก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม ศกนี้ ถวายเป็นพุทธบูชา และหารายได้เป็นทุน ในการสนับสนุนการเรียนบาลี ของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยให้มีการ จัดทอดผ้าป่า การแสดงและพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะด้วย

สำหรับงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2562 นั้น ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศกิตติคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ติดต่อคุณตู๋ ภัสนันท์ เบนเดอร์ แห่งห้องอาหาร “It’s Pho” ในดาวน์ทาวน์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารสงกรานต์ไว้แล้ว ซึ่งคุณตู๋ ภัสนันท์ ได้ตอบรับด้วยความยินดีและศรัทธา ที่ประชุมรับ ทราบด้วย ความขอบคุณ ส่วนประธานจัดงานและประธานประกวดเทพีสงกรานต์นั้น ที่ประชุมมอบหมายให้ คุณสมชาย ไทยทัน กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ ดำเนินการติดต่อประสานงานต่อไป โดยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้งในวัน อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 16.30 น.

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาสมัครท้องถิ่น และครูประจำการ 1 ปี ได้พร้อมใจกันจัดงาน พิธีไหว้ครูประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในงานนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญอดีตครูอาสาท้องถิ่น และผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ปกครองและนักเรียนดีเด่นเข้ารับ รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในส่วนของงานวันเด็กแห่งชาติก็จะมีเกมและของขวัญให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกันด้วย ขอขอบ คุณ คุณวิลลี่ วัฒนวงศ์คีรี และคณะ ที่รับเป็นผู้ประสานงานจัดของขวัญให้กับเด็กๆ ของเรา


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม