ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 มิถุนายน 2556

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงานทำบุญ “งานสลากภัต” และขออนุโมทนาขอบคุณขวัญใจ อุ่นปัญโญ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้


ได้รับเสียงชื่นชมมากมายเกินคาดหมาย สำหรับการแสดงชุดต่างๆ ในงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 ซึ่งคณะครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ โรงละครโรงเรียนพาโน รามาไฮสคูล เมื่องแวนนายส์ พี่น้องไทยและเทศให้ความสนใจเข้าชมความสามารถของลูกหลานไทยไม่ต่ำกว่า 800 คน บัตรราคา 10 เหรียญ ไม่พอจำหน่าย การแสดงชุดต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องลื่นไหลไม่ติดขัด ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมตลอด รายการ โดยเฉพาะการแสดงของเด็กๆ ทั้งน่ารักและสวยงามเรียกเสียงปรบมือตลอดเวลา ผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังใน การจัดงานครั้งนี้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

สำหรับรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 30,723.00 เหรียญ แยกเป็นรายได้จากค่าสมัครเข้าค่ายฝึกซ้อม 7,190 เหรียญ จากการจำหน่ายเสื้อยืด 2,277 เหรียญ จากการจำหน่ายบัตรเข้างาน 7,090 เหรียญ จากการจำหน่ายบัตรสลาก การกุศล 6,330 เหรียญ จากการบริจาคก่อนวันแสดง 3,266 เหรียญ และรายได้จากการบริจาคในวันแสดง 4,570 เหรียญ ส่วนรายจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,089.81 เหรียญ เหลือเงินบำรุงวัดทั้งสิ้น 5,633.19เหรียญ แจ้งมาเพื่อ ทราบโดยทั่วกัน

คณะสงฆ์และคณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 ขอขอบคุณท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส มังกร ประทุมแก้ว ที่ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน ขอบคุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ที่รับเป็นประธาน จัดงานพร้อมทั้งบริจาคเป็นจำนวนเงิน 1,000 เหรียญ ขอบคุณคุณประสิทธิพร เคลี่ บริจาค 2,000 เหรียญ ละมุล หิรัญสมบูรณ์ 1,000 เหรียญ คำวัง วันดี 500 เหรียญ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส 400 เหรียญ ฮอลลี่วูด มอร์เตอร์ 300 เหรียญ และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 300 เหรียญ และขออนุโมทนาขอบคุณพี่น้องไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงของเด็กๆ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ตลอดมา

ในส่วนของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างวัดไทยฯ และโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดส่งคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน เมืองไทยในนามโครงการฯ มาดำเนินการสอนเป็นเวลา 30 ปีแล้ว โดยปีนี้มี อ.อรชา พันธุบรรยงก์ จากโรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ (ครูใหญ่) นำน้องๆ ครูอาสาอีก 11 ท่าน มาให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยในนคร ลอสแอนเจลิสเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าเรียนนับถึงวันที่จำนวน 119 คนแล้ว ทางโรงเรียนยัง เปิดรับสมัครต่อเนื่องทุกวัน ขอเชิญไปผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้