ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 1-29441-2944
ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 มกราคม 2562

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ชมรมคนรักวัดทั้งหลายผู้เกิดร่วมเดือนเดียวกัน ประกอบด้วย คุณประสงค์ สุทธิประเสริฐ อายุ 90 ปี ไม่ขาดไม่เกิน คุณกิจจา คุณาธรรม อดีตนายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ คุณสุวรรณี สิริสุตร คุณจิตรา คำสะอาด เจ้าของแฮร์ ดีไซน์ใจบุญ คุณตัน พัฒนะ ประธานสภาไทยทาวน์ คุณชัยชาญ ศรีจันทร์ คุณวราภรณ์ เชาว์รัศมีกุล คุณสาว พูนเกษม และ คุณทีน่า เศรษฐภักดี โดยการประสานงานของแม่ใหญ่ตุ่ม รัชดา คุณาธรรม รวมตัวกันทำบุญเนื่อง ในโอกาสคล้ายวันเกิดฉลองอายุวัฒนมงคล ณ วัดไทยแอลเอ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ นำคณะสงฆ์ วัดไทยเจริญพระพุทธ มนต์อวยพรด้วยบทพิเศษ คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร

ธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมเทศนา คือ เทศนากัณฑ์แรก หรือการเทศน์ครั้งแรกของพระพุทธองค์ ทรงแสดงแก่พระ ปัญจวัคคีย์ 5 รูป มีอัญญาโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า หลังจากตรัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ 3 เดือน ณ ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมจักกัปปวัตนสูตรนี้จบแล้ว ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมลทินก็ได้ เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ แล้วได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุนับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งวันนั้นเป็น วันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์ ซึ่งต่อมาชาวพุทธไทยถือว่าเป็นสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา

ธรรมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองอย่าง และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลาง อันเป็นแนวทางใหม่ให้มวลมนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจทั้ง 4 คืออริยมรรค มีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความ ดับทุกข์อันได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา จึงนับได้ว่า หลวงพ่อใหญ่วัดไทยของเราตั้งกุศลจิต อันแรงกล้าสวดอวยพรเป็นพิเศษให้เหล่าชาววัดผู้เกิดเดือนเดียวกันทุกถ้วนหน้าโดยพร้อมเพรียงกัน

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 มกราคมที่ผ่านมา แม้ฟ้าดินไม่เป็นใจให้พระพิรุณหอบลมหนาวโปรยปรายตลอด ผู้ปกครองก็ยังความสำคัญส่งลูก หลานมาร่วมพิธีเปิดเรียนบนอุโบสถศาลาอย่างอบอุ่น รวมนักเรียนในสัปดาห์แรกทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ 140 คน โดยภาคการ ศึกษาที่ 2 นี้ จะดำเนินการเรียนการสอนไปถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน คือ วันที่ 9 มิถุนายน เป็นสัปดาห์สุดท้าย ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนกันได้ทุกๆ สัปดาห์


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกันนะครับ