ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 สิงหาคม 2560

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 12 สิงหาคม 2560 รวม 9 สัปดาห์ ได้ถึงบทสุดท้ายไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคณะครูอาสาฯ จาก โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย อ.กาญจนา เบ้าทอง จากโรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และน้องๆ ร่วมใจกันจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.สิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเดินทางจากประเทศไทยมาเป็นประธานมอบให้เด็กๆ เชื้อสายไทย จำนวน 82 คน

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม เป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิม พระชนมพรรษา “84 พรรษามหาราชินี” และงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งคณะครูอาสาฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคใต้ โดย กิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรี พร้อมใจกันจัดขึ้น รวมพลังใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยมีผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ และองค์กรเอกชนเข้าร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก้องวัดไทย โดยพิธีดังกล่าว คุณจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการ ค้าในต่างประเทศ ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธีนำถวายพระพร และให้เกียรติมอบเกียรติ บัตรประกาศเกียรติคุณให้กับคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทย และแม่ดีเด่นโรงเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วย

โรงเรียนวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อนเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ภาระหน้าที่ในการอบรมบ่มเพาะปลุกจิตสำนึกลูกหลานเชื้อสายไทย ก็จะตกเป็นของครูอาสาประจำการ 1 ปี ซึ่งปีนี้มีทั้งสิ้น 10 คนด้วยกัน โดยจะเริ่มดำเนินการสอนตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองภาคปกติ วันเสาร์-อาทิตย์ นำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือ 10 โมงเช้าเป็นต้นไป เริ่มเรียนเวลา 12.00 น. การเรียนการสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทย เริ่มเวลา 09.00 น. และขอเชิญท่านผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับคุณครูของเรา ในรายการ “ปฐมนิเทศ” เวลา 13.00 น. ขอเชิญพร้อมกัน ณ อาคารเรียนศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “งานสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายสลากภัต ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุนทรี คุณสุภาภรณ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

และทางวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย