ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 30 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารวัดไทยฯ ประจำเดือน เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการทุกแผนกเข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เป็น ประธานการประชุมโดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ประจำแผนกต่างๆ มีวาระการ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง พ.ศ. 2557-2559 เห็นชอบการจัดงานบุญพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 12 ปี แห่งวันมรณภาพของ หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ศกนี้ สุดท้ายที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการ คืนตลาดอาหารวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งปิดไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2006 เป็นเวลา 8 ปีมาแล้ว โดยมอบให้ท่านสุมนะ หรือพระครูสุมณฑ์ ธรรมวงศ์ เป็นประธานกรรมการตลาด โดยให้ดำเนินการติดต่อขออนุญาตจากซิตี้โดยเร็วที่สุดเท่า ที่จะเป็นไปได้

เปิดเรียนเต็มรูปแบบแล้วสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. โดย เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานมาสมัครเรียนกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะวันเสาร์ มีนักเรียนจำนวน 125 คน ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในการเปิดเรียนวันแรกเลยทีเดียว ส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นไป ตามปกติ คือ มีนักเรียน 75 คน รวมทั้งสองวันก็เป็นจำนวน 200 คน คณะครูอาสาทั้งท้องถิ่นและจากโครงการสอนภาษา ไทยและวัฒนธรรมไทยจากครุศาสตร์ จุฬาฯ ก็มีกำลังใจ พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละจิตวิญญาณให้การศึกษาอบรมลูกหลาน ไทยในต่างแดนอย่างเต็มสติกำลัง และทางโรงเรียนก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจ นำบุตรหลานไปสมัครกันได้


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญสลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ฟังเทศมหาชาติชาดก ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เชิญร่วมทำบุญตักบาตรทิพย์ พระสงฆ์ 108 รูป 99 วัด ในงานบำเพ็ญบุญ “วันมหารำลึก” ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ประมาณ 150 รูปทั่วอเมริกา ฟังเทศน์ ฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ทำบุญอุทิศแก่พระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อพระภิกษุอาพาธ 99 วัด


14 กันยายน 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันสารทไทย และร่วมทอดผ้าป่า “ทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา” อุทิศกัลปนาผลแด่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.20 น. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495