ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 มีนาคม 2555
วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ บังสุกุลรวมญาติ และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานบำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณ นรัญชลา (เปิ้ล) อนะมาน นายกสมาคมรามคำแหงแห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ”รายการบ้านสีขาว” ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญประเพณีสงกรานต์-สืบสานวัฒนธรรมไทย เชิญร่วมสรงน้ำหลวงพ่อโสธร-สรงน้ำพระสงฆ์ -ทำบุญตักบาตร-ฟังพระธรรมเทศนา-ทำพิธีบังสุกุลแด่บุพการี-ชมประกวดเทพีสงกรานต์-ซื้อสินค้า-อาหารราคาถูก-พบกับศิลปินเพื่อชีวิต น้าหงา คาราวาน พร้อมคณะ และสมัครประกวดเทพีสงกรานต์ ติดต่อที่อักษราภัค (323) 599-8609 ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502

ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถ-พระธาตุดอยสุเทพ (จำลอง) ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 23-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งเเต่เวลา 09.30 - 17.00 น. และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานเเจกอาหาร-เจ้าภาพต้นผ้าป่าศิลาฤกษ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502


วัดไทยแอล.เอ. ประชุมคณะสงฆ์และกรรมการวัดไทยฯ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา "หลวงพ่อใหญ่" ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยฯ ซึ่งเพิ่งกลับจากไปประชุมกรรมการอำนวยการที่เมืองไทยหมาดๆ เป็นประธานที่ประชุม สุรพล เมฆพงษ์สาทร ชวพจน์ ถุงสุวรรณ สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล สง่า นาดี และกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า หลวงพ่อใหญ่ ได้แจ้งที่ประชุมว่า คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ซึ่งมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพซื้อบ้านหลังที่ 6 (กุฏิ 6) ถวายวัดสมัยที่ "หลวงเตี่ย" พระธรรมราชานุวัตร เป็นหัวหน้าสงฆ์นั้น ได้ถวายเงินจำนวน 2 ล้านบาท ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน (ปั๊มน้ำมัน) ของวัด ที่ประชุมอนุโมทนา

พูดถึงที่ดิน หรือปั๊มน้ำมันมุมถนนโรสโกกับโคลด์วอเตอร์ แคนย่อน ซึ่งเป็นข่าวมาหลายเดือนว่าทางวัดดำเนินการติดต่อ ขอซื้อเพื่อขยายพื้นที่ของวัด โดยได้ตกลงกับผู้ขายผ่านทางโบรคเกอร์เป็นจำนวนเงิน 2 ล้าน 5 แสนเหรียญ จนถึงปัจจุบัน นี้ การเจรจาตกลงเพื่อเซ็นสัญญาและวางเงินมัดจำ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤษภาคม โดยทางวัดต้องจ่ายเงิน มัดจำครั้งแรกเป็นจำนวน 1 ล้าน 2 แสน 5 หมื่นเหรียญ จากนั้นทางวัดก็จะเริ่มรณรงค์หาทุนเปิดโอกาสให้ญาติโยม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการมีส่วนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับวัด ซึ่งทางจะแจ้งให้ทราบตามลำดับ

รสสุคนธ์ วรศรี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บุญส่ง อนันต์สุคนธ์ ได้มอบมะม่วงจำนวน 50 ลัง ให้วัดไทยฯ สำหรับจำหน่ายในงาน ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 14-15 เมษายน นี้ และได้มอบให้โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ อีก 50 ลัง เพื่อจำหน่ายในงานไทยนิวเยียร์เฟสติวัล ไทยทาวน์ ฮอลลีวูด เป็นรายได้บำรุงกิจการของโรงเรียน ที่ประชุมรับทราบและอนุโมทนา

สำหรับเจ้าภาพผ้าห่มพระพุทธรูปสำคัญๆ ของวัดไทยฯ ซึ่งในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ หรืองานทอดกฐิน ทางวัดได้ กำหนดให้มีการเปลี่ยนผ้าห่มพระ ให้ญาติโยมได้มีส่วนเป็นเจ้าภาพห่มผ้าพระเพื่อความงดงามน่าเลื่อมใส เป็นทัศนา นุตริยะ ปัจจุบันวัดไทยฯ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางสำคัญมาประดิษฐานไว้จำนวน 17 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1 องค์ เปิดให้ญาติโยมได้ กราบไหว้บูชาเสริมสิริมงคลชีวิต ให้มีกำลังใจมั่นคงเข้มแข็งก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยใน งานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ วัดไทยฯ ขออนุโมทนาเจ้าภาพผ้าห่มพระดังต่อไปนี้ คือ สุรพงษ์-วิริยา ชิโนทัยกุล เป็นเจ้าภาพผ้าห่มพระพุทธ นรเทพศาสดา พระประธานประจำอุโบสถศาลาวัดไทยฯ คณะปัญจดี เจ้าภาพผ้าห่มพระพุทธชินบพิตร ครอบครัวอนุศักดิ์-คัทลียา-ด.ช.จอห์น สุนทรเจริญวงศ์ เป็นเจ้าภาพ ผ้าห่มหลวงพ่อแก้วศักดิ์ สิทธิ์ สุรพล เมฆพงษ์สาทร ถวายหลวงพ่อปางสุโขทัย องค์ที่ 1 สำเภา-จารุณี พงษ์เวช ถวายหลวงพ่อปางสุโขทัย รูปที่ 2 ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ถวายพระสารีบุตร ชวพจน์-วรรณวิภา ถุงสุวรรณ ถวาย พระโมคคัลลานะ สุภาบ-สำอางวดี สุวรรณมาลา ถวายหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ระยอง-กัญญา แสงนิล ถวาย หลวงพ่อพุทธโสธร สมนึก-พรพรรณ ธาระ ถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิง (องค์ใหญ่) เพ็ญนภา มิลเลอร์ และ สุวพรรณ เอเวอร์ซัน เป็นเจ้าภาพถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิง (องค์เล็ก) จีนา ปรีชา-เปรมะรัศมี ถวายหลวงพ่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รสสุคนธ์ วรศรี แห่งแนททีวี เป็นเจ้าภาพถวายหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ คำนำ-วาสินี ธรรมปัญญา เป็นเจ้าภาพ ถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำ เท็ดดี้และแทสซี่ ชิโนทัยกุล เป็นเจ้าภาพถวายหลวงพ่อศิลาขาว มาลี มาโรจน์ ถวาย หลวงพ่อปางลีลี (หน้ากุฏิ 7) วิจิตรา กาญจนทัพพะ เป็นเจ้าภาพถวายหลวงพ่อคันธารราฐ (พระประธานประจำ ห้องวิปัสสนากรรมฐาน) และ สง่า-อรุณี นาดี แห่งห้องอาหารอรุณี เป็นเจ้าภาพถวาย เจ้าแม่กวนอิม ขออนุโมทนาสาธุการ ขอให้เจริญงอกงามในบุญ เจริญด้วยธรรม มีจิตร่าเริงเบิกบาน แจ่มใส ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ประมาณเวลา 14.00 น. คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ โดย สุรพล เมฆพงษ์สาทร อุไร เรือนพรหม ชวพจน์ ถุงสุวรรณ สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล สง่า นาดี และ วิจิตรา กาญจนทัพพะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ดำรง ใคร่ครวญ ณ สถานกงสุลใหญ่ ในโอกาสที่ท่านกงสุลใหญ่จะเดินทาง กลับไปรับตำแหน่งใหม่ในเมืองไทย วันที่ 1 เมษายน นี้ โดยขอบคุณที่ท่าน กงสุลใหญ่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ วัดด้วยดีมาตลอด โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องสมุดของวัดให้ทันสมัย จัดระบบสมัยใหม่บริการผู้มาใช้ห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดมีความสวยงาม จากนั้นคุณสุรพลได้เรียนว่าคณะกรรมการ อำนวยการมีความประสงค์จะสร้างอาคารบนที่ดินที่กำลังดำเนินการจัดซื้ออยู่ ทำเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยครบวงจร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งโปรโมทประเทศไทยให้ ชาวต่างชาติได้รับทราบ ดึงดูดชาวต่างชาติไปเมืองไทยหรือ ซื้อสินค้านำเงินตราเข้าประเทศ แต่การก่อสร้างดังกล่าวคง ต้องใช้งบประมาณมหาศาล หากได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาล ก็จะสร้างกำลังใจทำให้การดำเนินงานเป็นไปวัตถุประสงค์ด้วยดี

ในประเด็นนี้ ท่านกงสุลใหญ่กล่าวชมเชยวิสัยทัศน์ของกรรมการบอร์ดวัดไทยฯ และยินดีให้การสนับสนุนเพราะวัดไทยฯ เป็นวัดใหญ่และเป็นวัดแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา หากมีศูนย์วัฒนธรรมเกิดขึ้นและดำเนินงานแบบครบวงจร ก็จะทำให้ การโปรโมทประเทศไทยในวงกว้าง และสามารถช่วยคนไทยที่อยู่ในต่างแดนได้มาก ประเทศต่างๆ แถบยุโรป โดยเฉพาะ ประเทศฝรั่งเศสมีศูนย์วัฒนธรรมอยู่ตามประเทศต่างๆ ถึง 1,100 แห่ง ทำหน้าที่โปรโมทวัฒนธรรมในต่างประเทศทำราย ได้เข้าประเทศได้มากมายมหาศาล การที่วัดไทยฯ มีดำริที่จะสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทย จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ควรแก่ การสนับสนุนอย่างยิ่ง

หลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบรายละเอียดในการสร้างอาคาร ซึ่งท่านกงสุลใหญ่เสนอ ศูนย์วัฒธรรมของเกาหลีในแอลเอ.เป็นโมเดลแล้ว คณะกรรมการอำนวยการ วัดไทยฯ ได้ลาท่านกงสุลใหญ่เมื่อ เวลาประมาณ 14.45 น.