ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 2 เมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ของวัดไทยแอล.เอ. เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คณะกรรมการแผนกต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง ท่านเจ้าคุณองค์ใหม่ พระวิเทศธรรมวงศ์ หรือท่านสุมนะ เป็น ประธานการประชุม ท่านทรงชัย พระครูศรีธรรมานุสิฐ เลขานุการวัดไทยฯ มอบให้หัวหน้าแผนกต่างๆ ชี้แจงความคืบ หน้าที่ในการเตรียมความพร้อม ซึ่งทุกแผนกต่างขับขานว่า “พร้อม” เป็นเสียงเดียวกัน ช่วงนี้พระสงฆ์และเด็กวัดหลาก หลาย พร้อมเพรียงกันจัดเตรียมสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเวทีการแสดง ซุ้มผ้าป่า ซุ้มสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของ ชุมชนไทย ตลอดจนซุ้มตลาดอาหาร เชิญท่านผู้ศรัทธาร่วมด้วยช่วยพระคุณเจ้าจัดเตรียมสถานที่ได้ทุกวัน

คณะวัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ คณะสงฆ์และกรรมการวัด ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณยุ้ย เศรษฐสิทธิ์ ปรัชญานิมิต และ คุณวิชัย โพธิ์แดง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง Plumning ของยูซีแอลเอ ที่ศรัทธา ช่วยซ่อมท่อดับเพลิงของซิตี้ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบบริเวณหน้าอุโบสถศาลาวัดไทยแอล.เอ. โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกเหนือจากค่าวัสดุอุปกรณ์การซ่อมเป็นเงิน 229.22 เหรียญเท่านั้น ช่วยให้วัดประหยัดรายจ่ายจากการที่ บริษัทฝรั่งได้ประเมินราคาค่าซ่อมเป็นเงินถึง 14,200.00 เหรียญ ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็ง แรง และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย “ขันโตกดินเนอร์การกุศล” วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ประกวดเทพีกางจ้อง สมัครประกวดได้ที่ร้านเดอะภูเขา 323.599.8609 คุณดีดี้ 818.799.6677 รับประทานอาหารชาวเหนือ ชมการแสดงของคณะครู-นักเรียน และนักแสดงมากมาย ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


ฉวีวรรณ เสนาภักดิ์ มนัส ทองเพ็ชรนิล ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานบุญวันสงกรานต์วัดสุทธาวาส ในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2559 ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ งานเริ่มเวลา 10.00 am. ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/