ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 ตุลาคม 2559

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เขตรัฐตะวันตกใต้ และวัดไทยลอสแองเจลิส โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพ มงคลวิเทศ และพระสงฆ์ธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจตามวัด ต่างๆ ในปริมณฑลรัฐแคลิฟอร์เนียและใกล้เคียง ได้รวมใจเป็น หนึ่งเดียวเจริญพระพุทธมนต์และทำสมาธิแผ่เมตตาถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็น “มิ่งขวัญ” ของพสก นิกรชาวไทยทั้งในและนอกประเทศ ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมแสดงความจงรักภักดี รวมใจเป็นหนึ่งเดียวฟังพระสาธยาย พระปริตรน้อมใจถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจาก พระอาการประชวรและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และหลังจากฟังพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรจบแล้ว ขอเชิญทานอาหารว่าง (ข้าวต้ม) โดยชมรมอดีตทหารไทยฯ และเพื่อนพ้องน้องพี่บริการพร้อมกันด้วย

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์สาวกทั้งในและนอกประเทศ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “วันออกพรรษา” หลังที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมเป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน สามารถไปค้างแรมที่อื่นได้ และวันดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตามอารามหรือสถานที่นั้นๆ ทำ “ปวารณากรรม” แทนการฟังพระปาฏิโมกข์ได้ ปวารณากรรม คือ เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาร่วมกัน 3 เดือน นั้น ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน หรือมีการล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

โดยที่วันออกพรรษาปีนี้ คือวันที่ 16 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์พอดี วัดไทยแอล.เอ. โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอเชิญชวนพี่น้องไทยทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล “วันออกพรรษา” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง “วันพระเจ้าเปิดโลก” มีความหมายถึงพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปจำ พรรษาโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน โดยวัน นั้นทั้งเทวดา มนุษย์ และอบายภูมิ ต่างก็มองเห็นซึ่งกันและกันได้ จึงขอเชิญพี่น้อง ไทยทุกท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออก พรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน

หลังจากออกพรรษาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน คือระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นช่วงเวลาแห่งกฐินกาล ญาติโยมก็จะร่วมกันจัดพิธีทอดผ้ากฐินถวายตามวัดต่างๆ ซึ่งแต่ละวัดก็สามารถรับผ้ากฐินได้ครั้งเดียวเท่านั้น บุญพิธีนี้เป็นพุทธานุญาต จึงนิยมกันว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก ทั้งพระผู้รับผ้ากฐินและญาติโยมผู้ถวาย สำหรับวัดไทยแอล.เอ. ปีนี้เป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยได้ผนวกงานประเพณีลอยกระทงเข้าด้วยกัน กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคม 2559 โดยมี คุณประกอบ-หัสดี วสันตชาติ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน คุณสริตา สังข์เฉย นายกสมาคมพยาบาลไทยฯ เป็นประธานลอยกระทง และประธานกองประกวดนางนพมาศ คุณกนกวรรณ รอดโฉม เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน

ในส่วนของงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งสอดคล้องกัน ก็คือการประกวดกระทง โดยปีนี้ คุณรัชดา คุณาธรรม หัวหน้าฝ่ายจัดประกวดได้จัดหารางวัลรองรับไว้มากมาย และการประกวดครั้งนี้ก็ไม่เลือกวัสดุที่ใช้ จะเป็นวัสดุสดหรือแห้ง หรือใช้กระดาษสีประดับตกแต่งให้สวยงามก็สามารถส่งเข้า ประกวดได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เด็กๆ ลูกหลานไทยทำกระทงเข้า ประกวดด้วย โดยคณะกรรมการมีวัสดุ สำหรับทำกระทงไว้พร้อม แล้ว เพียงคุณพ่อคุณแม่นำลูกหลานไปสมัครเข้าแข่งขันทำกระทง กันในวันนั้นเลย โดยจะสมัครเป็นกรุ๊ปหรือทำคนเดียวก็ย่อมได้ คณะกรรมการยินดีสนับสนุนและมีรางวัลให้อย่างจุใจ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ลูกหลานของเรามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัดเป็นสำคัญ ขอเชิญสนุนสนานเพลิดเพลินโดยทั่วหน้ากัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็ง ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าฯ ร่วมลอยกระทง บูชาโคมยี่เป็งสะเดาะเคราะห์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

”วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (ตลาดวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์ต้องการพ่อค้า แม่ค้า มาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ติดต่อได้ที่ คุณแดง 714-767-5057) หรือตามที่ติดต่อด้านบน


วัดสุทธาวาส จะจัดงานทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และลอยกระทง หาทุนสร้างโรงทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org