ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 สิงหาคม 2555

แคมป์วัดป่าครั้งที่ 4 สำหรับเยาวชนไทยเกรด 6-12 วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2012 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาความเป็นผู้นำ การเข้าใจตนเอง และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน สมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2012 ค่าสมัครคนละ 100 ดอลลาร์ หรือ น้อยกว่าสำหรับครอบครัวมีรายได้น้อย(รวมค่าอาหารและค่าดำเนินกิจกรรม) สนใจติดต่อ ธัญญา เรียงจารุสมบูรณ์ ที่ khruu.tanya@gmail.com หรือ 323-426-6005


ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้า และ อาหารไทย Thai Food Expo ครั้งที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10 am. - 5 pm. ณ วัดพุทธิชิโนฮิลล์ เมืองชิโนฮิลส์ แคลิฟอร์เนีย จัดงานโดยสมาคมหอการค้าไทยร่วมกับวัดพุทธิชิโนฮิลล์ สินค้าพื้นบ้าน ราคาถูก อาหารคาว-หวานหลากชนิด โชว์การปรุงอาหารหลากประเภท Thai Food Fair การแข่งขันส้มตำ ชิงถ้วยรางวัล Thai Food Now ชมรำไทย-ดนตรีไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันแม่แห่งชาติ ท่านจะสัมผัสกับ สินค้าและอาหารไทยราคาถูก ผู้ประกอบการสนใจจะมาเปิดร้าน ติดต่อทางวัด 909-606-9502

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญกุศลงานบุญสลากภัต-สารทไทย-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-บุญชิงเปรต ฟังเทศน์มหาชาติชาดก ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino@sbcglobal.net, www.watchinohills.org


วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญมหามงคล สร้างพระประธานพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขออนุโมทนาขอบคุณอมรา บรรจงศิริ นงนุช นวยนารถ นิดน้อย ปริญโญทาร โอภาส หลีหเจริญกุล ประธานสร้างพระประธาน ประดิษฐ์-ดวงตา รุ่งธีระกุล ประธานจัดงาน สุรเดช-ยุพา เมฆพงษ์สาทร ประธานอุปถัมภ์ เจ้าภาพร้านอาหารมากว่า 20 ร้าน เจ้าภาพดอกไม้ งานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สัปดาห์สุดท้ายสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ. ภาคฤดูร้อน โดย คณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้ ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยน้องๆ ครูอาสาอีก 11 ท่าน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2555เป็นต้นมาเป็นเวลา 7 สัปดาห์เศษๆ มีนักเรียน ทุกระดับชั้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127 คน อันเนื่องจากโรงเรียนอเมริกันเปิดเรียนเร็วขึ้นโรงเรียนวัดไทยจึงอนุวัตรตามไปด้วย โดยวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคมนี้ ถือเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เป็นงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียน และปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ ครูใหญ่ของภาคฤดูร้อนนี้ และน้องๆ ครูอาสาร่วมใจกันจัดพิธีขึ้น ท่านรองกงสุล ใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์นิเทศ จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของโครง การ และ ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ ครูใหญ่ กล่าวรายงานการเรียนการสอน และอ่านรายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้า สมฤทธิบัตรตามลำดับ

นอกเหนือจากมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนแล้ว คณะครูได้คัดเลือกผู้มีอุปการคุณต่อการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เข้ารับ เกียรติบัตรและช่อดอกไม้ ในฐานะผู้มีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้มีอุปการคุณ ดังกล่าวได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลเรื่องอาหารของนักเรียนทั้งมื้อกลางวันและอาหารว่าง ประกอบด้วย ครูวาสินี ธรรม ปัญญา วรรณะ ชิตามิตร รุ่งรัตน์ โชคถนอมทรัพย์ รารี่ คำลือ และ นวลศรี โตศะศุข ขออนุโมทนาบุญใน ความเสียสละของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้