ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 มีนาคม 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก” พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร หลวงพ่อวิเวกานันทะ วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังดนตรีไทย ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดย พระครูสุธรรมโสภณ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

พร้อมขอเชิญบำเพ็ญบุญประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเพล/ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูสุธรรมโสภณ ฟัง-ชม ดนตรีไทย สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูป 8 ปาง ประจำวันเกิด/สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำญาติผู้ใหญ่ ขอศีลขอพร บังสุกุลรวมญาติ/ทอดผ้าป่าสามัคคี


บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานบริหารบริษัท N.T.W. Import & Export (USA) Inc. ประธานจัดงานสมโภชฉลองอายุวัดครบ 17 ปี ของวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขอเชิญชวนสาธุชนร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา” ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 นี้ โดยในวันงานมีการจัดพิธีตักบาตรทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ร่วมทอดผ้าป่า และร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทานรับบุญใหญ่ด้วยกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Phone: (951) 360-3495, (951) 360-3795, E-mail: www.suddhavasa.org


เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. โดยท่านพระครูสิริกิตติญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) ครูใหญ่และคณะครูอาสาฯฝ่ายดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยประชุมร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการของสมาคมไทยปักษ์ใต้โดย จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคม วรลักษณ์ เอกสกุล ยุพดี กาญจนศักดา ลักขณา สุขุมานันท์และสมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิดว่า “รักษ์ปักษ์ใต้บ้านเรา” กำหนดงานวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละคร Panorama High School เมืองแวนนายส์ ห่างจากวัดไทยฯ ประมาณ 4 ไมล์ครึ่ง

การจัดงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ปักษ์ใต้บ้านเรา” นั้น ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างลงตัว เป็นการลงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมพุทธ เช่น การแสดงโนราห์ หนังตะลุง และ วัฒนธรรมมุสลิม เช่น รองเง็ง โดยมีเครื่องดนตรีประกอบที่สำคัญ เช่น กลองโนราห์ กลองโพน โทน ทับ กรับพวง เป็นต้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์วัฒนธรรม 2 สายหลักๆ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

โดยที่การจัดงานมหกรรมดนตรีฯ ครั้งนี้ นำเสนอศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้เป็นหลัก ภายใต้แนวคิด “รักษ์ปักษ์ใต้บ้านเรา” ดังกล่าวแล้ว คุณดำ จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคม จึงได้รับเกียรติให้เป็นประธานจัดงาน เผชิญ เพชรจำรัส เป็นรองประธาน วรลักษณ์ เอกสกุล และ เชอรี่ คำลือ เป็นเลขานุการ ส่วนแผนกเหรัญญิกประกอบด้วย มาลี มาโรจน์ วาสินี ธรรมปัญญา สุกัญญา วัตรสถาพร ยุพดี กาญจนศักดา และ ลักขณา สุขุมานันท์ จากสมาคมไทยปักษ์ใต้ สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนกรรมการแผนกอื่นๆ ก็ยังเป็นคนเก่าๆ ที่คุ้นชินและมีประสบการณ์ใน การจัดงานมาแล้ว ซึ่งจะทำให้การเตรียมงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับการแสดงชุดต่างๆ จะเป็นผลงานของเด็กๆ ลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนเป็นหลัก ซึ่งก็คือนักเรียนของ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ทั้งแผนกนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และภาษาไทย ถือเป็นการสรุปผลงานของครูอาสาสมัครทั้งที่ เป็นครูอาสาท้องถิ่น และครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดเวลา 1 ปี ที่ให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะอย่างทุ่มเทเสียสละ ไม้เว้นแม้แต่ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจ เป็นความภูมิใจของทุกฝ่ายร่วมกันที่เราสามารถสร้างพื้นที่ให้เด็กๆ ลูกหลาน ของเราได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็มที่ ขอเชิญพี่น้องไทยเตรียมตัวเตรียมใจให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจ ลูกหลานของเราด้วย

โดยก่อนหน้าการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยฯ ประมาณ 1 เดือน สมาคมไทยปักษ์ใต้ โดย จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช ร่วมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง พร้อมใจกันจัดงาน “ราตรีเพื่อลูกเพื่อหลาน” เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 16 ซึ่งรายละเอียดของงานคณะกรรมการจักได้แจ้งให้ทราบตามลำดับต่อไป เชิญพี่น้องไทย ให้การสนับสนุนโดยพร้อมเพรียงกัน