ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 พฤศจิกายน 2556

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา "86 พรรษามหา ราชา" และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งวัดไทยฯ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 เป็นต้นไป นอกเหนือจากพิธีถวายพระพรวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง โดยผู้แทนสมาคม ชมรมต่างๆ ตั้งบูธโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดงานแล้ว โรงพยาบาลเซ้นท์วินเซ้นต์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้เข้าร่วม บริการตรวจสุขภาพทั่วไปครบวงจร ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญ พี่น้องไทยไปร่วมพิธีและร่วมบริการโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการบริการตรวจโรคต่างๆ นั้นประกอบด้วย ฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตรวจตา ตรวจโรคเบาหวาน ตรวจวัด ความดัน ตรวจไขมันในร่างกาย ตรวจไวรัสตับอักเสบ ลงทะเบียนตรวจเต้านม บริการข้อมูลเกี่ยวกับ Conered California/Affordable Care Act ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพ (Medi-Cal, Cal, CalFresh) นอกนั้นยังมี บริการส่งไปตรวจมะเร็งที่ปากมดลูก ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และอื่นๆ

ในส่วนของ "งานวันพ่อแห่งชาติ" ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2523 ด้วยเหตุผลที่ว่า พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคม จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไฮไลท์ของงานวันพ่อแห่งชาติ คือ การคัดเลือก "คุณพ่อดีเด่น" ประจำปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คุณพ่อดี เด่นโรงเรียน และ คุณพ่อดีเด่นชุมชนไทย สำหรับคุณพ่อดีเด่นโรงเรียนนั้น คณะครูอาสาฯ ทั้งท้องถิ่นและ ประจำ การ 1 ปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ ประชุมปรึกษาหารือแล้วลงมติคัดเลือก ส่วนคุณพ่อดีเด่นชุมชนไทยนั้น คณะกรรม การวัดเป็นผู้คัดเลือก จะเป็นใครบ้างนั้นก็แจ้งให้ทราบตามลำดับต่อไป

วัดไทยฯ โดยมูลนิธิวัดไทยแอล.เอ. ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รัฐภาคตะวันตกใต้ และสถานกงสุลใหญ่ ร่วมมือกันจัด งาน หาทุนช่วยเหลือซับน้ำตามพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ ที่ประสบโศกนาฏกรรมร้ายแรงที่สุด หลังจากที่มหันตภัยใต้ฝุ่น "ไห่เยี่ยน" พัดเข้าถล่มหมูเกาะฟิลิปปินส์ภาคกลาง 6 เกาะ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พย. ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายอย่าง ร้ายแรงประมาณค่ามิได้ งานช่วยเหลือซับน้ำตาพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ขึ้นที่วัดไทยฯ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 นี้ โดยจะเริ่มงานระหว่าง เวลา 10.00 -15.00 น.

กิจกรรมการในงานส่วนหนึ่งจะเปิดเวทีร้องเพลงการกุศล โดยผู้ที่ขึ้นร้องเพลงบนเวทีจะต้องบริจาคทรัพย์ตามกำลัง ศรัทธา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวฟิลิปปินส์นอกจากนั้นก็จะมีการแสดง ของเด็กๆ นักเรียนวัดไทยสลับกับการร้อง เพลง โดย ตลอดงานนี้จะมีสมาคมชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยมาร่วมกันตั้งบูธ อาหารบริการกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ในส่วนของพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รัฐภาคตะวันตกใต้ แต่ละวัดจะนำญาติโยมอุบาสก อุบาสิกาพร้อมด้วยต้นผ้าป่ามาที่วัดไทยฯ ฉันภัตตาหารเพลแล้วเวลา 13.00 น. ประกอบพิธีมาติกาบังสุกุลและทอด ผ้าป่าซับน้ำตาพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ รายได้จากการทอดผ้าป่าก็จะนำเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมด ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมสำแดงพลังช่วยเหลือพี่น้องชาวฟิลิปปินส์โดยพร้อมเพรียงกัน


วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 4 โมงเย็น ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีสวดอภิธรรมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆมหาปรินายก และสมเด็จพุฒาจารย์ ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์