ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 กรกฎาคม 2556

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA (วัดพุทธิชิโนฮิลส์เดิม) ขอเชิญร่วมสนุกสนานบันเทิงงานฮาวายไนท์ ครั้งที่ 3 ร้องเพลงการกุศล หารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ Arcadia Recreation and Community 375 Campus Dr., Arcadia, CA 91007 โดยมีประธานจัดงาน สมชาย ไทยทัน รองประธาน ตุ๊กตา มาร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com และขอเชิญชวนศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ทำบุญตักบาตร เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายผ้าอาบน้ำฝน และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในงานทำบุญ “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” และขอขอบคุณเขมชาติ - มณฑาทิพย์ ชำนาญรบ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญทุกคน


ผ่านไป 1 เดือนแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน ตอนนี้ครูอาสาของเรา "จับทาง" เด็กๆ ได้หมดแล้ว แม้จะต้อง "ดูแล" อย่างไม่คลาดสายตา คุณครูก็ยังสนุกและทุ่มเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ให้ลูกไทยหลานไทย ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเข้มข้น เด็กๆ มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะ ชั้นประถมปีที่ 1 ต้องแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป และแม้เด็กจะมากขึ้นทางโรงเรียนก็ยังเปิด รับสมัครอยู่ทุกวัน ก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองไปสมัครเรียนกันได้