ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 มีนาคม 2555

วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ บังสุกุลรวมญาติ และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานบำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณ คุณนรัญชลา (เปิ้ล) อนะมาน นายกสมาคมรามคำแหงแห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ”รายการบ้านสีขาว” ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญประเพณีสงกรานต์-สืบสานวัฒนธรรมไทย เชิญร่วมสรงน้ำหลวงพ่อโสธร-สรงน้ำพระสงฆ์ -ทำบุญตักบาตร-ฟังพระธรรมเทศนา-ทำพิธีบังสุกุลแด่บุพการี-ชมประกวดเทพีสงกรานต์-ซื้อสินค้า-อาหารราคาถูก-พบกับศิลปินเพื่อชีวิต น้าหงา คาราวาน พร้อมคณะ และสมัครประกวดเทพีสงกรานต์ ติดต่อที่คุณอักษราภัค (323) 599-8609 ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502

และขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์ สร้างพระอุโบสถ-พระธาตุดอยสุเทพ (จำลอง) ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 23-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งเเต่เวลา 09.30 - 17.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502


วัดไทยแอล.เอ. สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ ถือเป็นองค์กรกลาง หรือเป็นตัวแทนของพระธรรมทูตไทย สายมหานิกายที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ตามรัฐต่างๆ ทั่วอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 2519 หรือปี 1975 ปีนี้จึงเป็นปีที่ 36 โดยธรรมนูญขององค์กรกำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญปีละครั้ง หมุนเวียนไปจัดตามวัดต่างๆ นั้น ปีนี้ วัดไทยฯ ของเราได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 36 กำหนดการประชุมคือวันที่ 7-10 มิถุนายน 2555

โดยจะเป็นการประชุมและการจัดเฉลิมฉลองต่อเนื่องกันไปเลย คือวันที่ 7 มิถุนายน เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตนานาชาติ และพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจตามทวีปต่างๆ ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา วันที่ 8-9 มิถุนายน เป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญครั้งที่ 36 และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน เป็นงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี ถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยฯ และจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งวัดไทยฯ ของเราครบรอบ 40 ปี พร้อมกันไปด้วย กิจกรรมทั้ง 4 วันนี้ คาดว่าจะมีพระสงฆ์จากทวีปต่างๆ ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ไม่ต่ำกว่า 300 รูป

เพื่อให้การประชุมและการจัดงานดังกล่าว มีความพร้อมทุกอย่าง ทางสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จึงจัดประชุมพระธรรมทูตฝั่งตะวันตก-ใต้ (รัฐแคลิฟอร์เนีย และใกล้เคียง) เพื่อเตรียมความพร้อมในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง โดยท่านรองเลขาธิการสมัชชาฯ รูปที่ 1 คือ ท่านพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบกันไปแล้วนั้น ขอถือโอกาสนี้อาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และนิมนต์ฉันภัตตาหารเพลที่วัดไทยฯ ด้วย พร้อมกันนี้ก็ขอเชิญญาติโยมที่ศรัทธามีเวลาว่าง จัดอาหารคาวหวานและน้ำปานะไปถวายและบริการพระคุณเจ้าด้วย คาดว่าจะมีพระธรรมทูตเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 50 รูป