ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี ภายใต้แนวคิด “กตัญญุตา อาจริยคุณ” โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ วันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดย ครูสงกรานต์ มหากาฬ และน้องๆ ร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อปลุกจิตสำนึกเด็กๆ ที่เกิดและเติบโตในต่างแดนได้เรียนรู้เข้าใจและซาบซึ้งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณด้วยประสบการณ์ตรง สะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของนักเรียนและครู ผู้ให้ความรู้ความเมตตา ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ครูอาวุโส เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

พิธีเริ่มขึ้นเมื่อครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ด.ญ.วิลาสินี ซีเลซเต้ ทาเปีย นักเรียนระดับประถมปลาย นำกล่าวคำบูชาครู (ปาเจราจริยา โหนฺติ) จบแล้ว ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ เจิมหนังสือสิริมงคล แล้วครูสงกรานต์ มหากาฬ หัวหน้าครูอาสา มอบพานดอกไม้บูชาคุณแก่ครูแต๋ว สุวัฒนะ ปิ่นวัฒนะ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งนำน้องๆ ครูอาสามอบดอกไม้บูชาคุณครูท้องถิ่นทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เข้าร่วมพิธี จากนั้นเด็กๆ นักเรียนทุกระดับชั้นเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบเข้ามอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น ดินสอน ปากกาเมจิก แทนดอกไม้ พร้อมทั้งกราบขอพรจากคุณครู โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปด้วย

กิจกรรมดังกล่าว คณะครูอาสาฯ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้ปกครองอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดระเบียบให้นักเรียนเรียงแถวเข้ากราบขอพรคุณครู พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การสอนแทนดอกไม้บูชาคุณคุณครู ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ปกครองทั้งหลาย บ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” ต่างเอื้ออาทรต่อกันเช่นนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย

เสร็จสิ้นกิจกรรมไหว้ครูแล้ว รุ่งขึ้นอีกสัปดาห์คือวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 – 20.00 น. คณะครูอาสาฯ โดยการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียน ร่วมใจกันจัดงานหาทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ภายใต้แนวคิดว่า “มนต์รักเด็กวัดไทย” ขอเชิญผู้ปกครองและญาติพี่น้องทุกท่านร่วมรับประทานอาหารและสนุกสนานกับการแสดงชุดน่ารักๆ ของเด็กๆ ลูกหลานไทยทุกระดับชั้น งานนี้คณะครูอาสาได้รับเกียรติจาก คุณโทมัส เคี้ยง เหลา ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมปลาย เป็นประธานจัดงาน ขออนุโมทนาขอบคุณที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ด้วยดีตลอดมา


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทำบุญวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก ทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูวิเทศกัลยาณธรรม วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. (10.30 AM) ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์ เลือกซื้ออาหารคาวหวาน มากมาย เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ขอเชิญมาร่วมทำบุญตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการปรับพื้นดิน เพื่อก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ วางท่อน้ำ ท่อไฟ ท่อแก๊ส ทำกำแพงกั้นดินถล่ม วางท่อดับเพลิงรอบวัด จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นดิน ซึ่งต้องการใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา บริจาคออนไลน์ผ่าน ระบบ

Zelle: Bank of America ที่ E-mail: watchino18@gmail.com

Name: Wat Phrathat Doi Suthep USA

สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502