ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 กันยายน 2556

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” ในวันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถวายอาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ ของแห้ง สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน กาแฟ โอวัลติน นม น้ำดื่ม เป็นต้น ของใช้สำหรับพระสงฆ์(กัปปิยภัณฑ์) เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม หรือผ้าไตรจีวร กระดาษถ่ายเอกสาร ซองขาว ก็ได้ หมายเหตุ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา กรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานทำบุญ “สารทไทย” และขออนุโมทนาขอบคุณชุติมา เจ้า ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญทุกคน


ผ่านไปแล้วเป็นสัปดาห์ที่ 4 สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งน่าชื่นใจ บางรายขับรถมาเป็นชั่วโมงๆ เพื่อส่งลูกหลาน เข้าเรียนภาษาไทย โดยเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา นักเรียนวันเสาร์จำนวน 115 คน และวันอาทิตย์ 117 คน ทำให้ คุณครูทั้งท้องถิ่นและครูปีจากครุศาสตร์ จุฬาฯ มีกำลังใจให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยอย่างทุ่มเทเสียสละต่อไป แม้จะมีนักเรียนมากขึ้นแต่ทางโรงเรียนก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ทุกวัน ขอเชิญไปสมัครเรียนกันได้ทุกวัน

กาลเวลาผ่านไปเช้าช่วงสุดท้ายของเทศกาลเข้าพรรษาแล้วโดยวันออกพรรษาปีนี้คือวันที่ 19 ตุลาคม หลังจากออกพรรษาแล้ว 2 สัปดาห์ ก็จะเป็นงานทอดกฐินพระราชทานและงานลอยกระทงวัดไทยฯ กำหนดวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 การเตรียมความพร้อมเพื่องานดังกล่าวจึงดำเนินไปตามลำดับ โดยเฉพาะฝ่ายตลาดอาหารวัดไทยฯ ได้ ออกประกาศเชิญชวนบรรดาพ่อค้าแม่ขายร่วมจับฉลากเพื่อรับหมายเลขร้านค้า ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ที่จะถึงนี้ เวลา 09.30 น. ในส่วนบูธสินค้าพื้นเมืองก็เปิดจองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ พระอาจารย์ เยือนศรัณย์ จันทโชโต โทร 818-287-1735 หรือที่ พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร โทร. 818-571-6614 ทุกวัน

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม นั้น วัดไทยฯ ของเราจัดเทศน์มหาชาติตามประเพณีนิยม มีมาแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นการพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ก่อนประสูติเป็นเจ้าชาย สิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น ศาสดาเอกในโลก โดยแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ เริ่มด้วยกัณฑ์ทศพรเป็นกัณฑ์ แรก ซึ่งวัดไทยฯ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นองค์แสดง

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน ที่จะถึงนี้เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 8 คือ กัณฑ์กุมาร ประดับด้วยพระคาถา 101 คาถา เป็นกัณฑ์ที่ พรรณนาถึงชูชกเดินทางไปถึงอาศรมของพระเวสสันดร ช่วงที่พระนางมัทรีไปหาผลไม้ในป่า ชูชกจึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะ เข้าไปขอพระโอรสและพระธิดา คือ ชาลี กัณหา จากพระเวสสันดรพระองค์ประทานให้ถือเป็นการบำเพ็ญทานอันยิ่ง ใหญ่ คุณแม่สมพร ศิวะทรานนท์ เอมี แฮสเซ็นเบอร์ก พร้อมด้วยครอบครัว และคณะแม่ครัววัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพ พระ อาจารย์ประยนต์ โสภณญาโณ เป็นองค์แสดง เริ่มเวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ศรัทธาไปร่วมฟังเทศน์และร่วม เป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันที่ 27 – 29 กันยายนนี้ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. วัดไทยลอสแองเจลิสขอเชิญศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมในโอกาส “ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” สอนโดย พระอาจารย์มหาสุภณ สติสัมปันโน และ อาจารย์ปรเมศ ทิพยจันทร์ ณ ห้องกรรมฐาน วัดไทยฯ (โปรดแต่งกายสุภาพ) สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมปฏิบัติธรรม หรือสำรองที่พักได้สำหรับผู้ที่อยู่ไกล ได้ที่ พระอาจารย์สุภณ 818-505-4618 พจมาลย์ 818-571-4683