ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 มีนาคม 2555

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ บังสุกุลรวมญาติ และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานบำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณ นรัญชลา (เปิ้ล) อนะมาน นายกสมาคมรามคำแหงแห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ”รายการบ้านสีขาว” ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้


เตรียมความพร้อมการประชุมสมัชชา สงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 36
เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง วัดไทยแอล.เอ. ท่านพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซต์ รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 1 ได้จัดประชุมพระธรรมทูตในเขตตะวันตก-ใต้ เพื่อมอบหมายงานและ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมสมัชชา สงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 36 ซึ่งวัดไทยฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยเพิ่มการจัดงานทำ บุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี ถวายหลวงพ่อใหญ่ พระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์ และสมโภชการ ก่อตั้งวัดไทยฯ ครบ 40 ปี กำหนดงานระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2555 การประชุมครั้งนี้ ท่านพระครูเกษมศาสนาวิเทศ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดไทยฯ เมตตาเป็นประธานการประชุม ท่านพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ดำเนินการประชุม

โดยที่การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ปีนี้ ถือว่าเป็นวาระพิเศษ เพราะได้ผนวกเอางานสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพระธรรมทูตไทยทั่วโลกเข้าไว้ในงานเดียวกัน คาดว่าจะมีพระธรรมทูตจากโซนอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตลอดจนพระเถรานุเถระจากเมืองไทยที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ไม่ต่ำกว่า 380 รูป จึงต้องมีการเตรียมการให้พร้อม โดยเฉพาะกรรมการแผนกปฏิคม ซึ่งต้องทำหน้าที่ต้อนรับและดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่อง พร้อมกันนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบให้รวม แผนกปฏิคมและแผนกยานพาหนะเป็นแผนกเดียวกัน และมอบให้ พระมหาสุขุม สุขุโม แห่งวัดสมเด็จฯ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ เป็นหัวหน้า แทนท่านพระครูใบฎีกาฐิติกร วัดพุทธิชิโนฮิลส์ และมอบหมายให้พระครูใบฎีการฐิติกรเป็นหัวหน้าแผนกจัดสถานที่


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญประเพณีสงกรานต์-สืบสานวัฒนธรรมไทย เชิญร่วมสรงน้ำหลวงพ่อโสธร-สรงน้ำพระสงฆ์ -ทำบุญตักบาตร-ฟังพระธรรมเทศนา-ทำพิธีบังสุกุลแด่บุพการี-ชมประกวดเทพีสงกรานต์-ซื้อสินค้า-อาหารราคาถูก-พบกับศิลปินเพื่อชีวิต น้าหงา คาราวาน พร้อมคณะ และสมัครประกวดเทพีสงกรานต์ ติดต่อที่อักษราภัค (323) 599-8609 ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502

และขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์ สร้างพระอุโบสถ-พระธาตุดอยสุเทพ (จำลอง) ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 23-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งเเต่เวลา 09.30 - 17.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502