ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 สิงหาคม 2556

เสร็จสิ้นเรียบร้อยโรงเรียนวัดไทยไปแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ซึ่งวัดไทยฯร่วมกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการมาเป็นปีที่ 30 โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยได้ทำพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนจำนวน 132 คน ไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่านกงสุลคนใหม่ สัณห์ อรุณรักษ์ติชัย เป็นผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อม ทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นตลอดปีด้วย

ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ระหว่างภาคฤดูร้อนกับภาคปกติวันเสาร์อาทิตย์ได้ก้าวไป ในทิศทางเดียวกัน โดยคณะครูภาคฤดูร้อนเป็นผู้วางรากฐานให้มั่นคงเข้มแข็ง แล้วให้น้องๆ ครูอาสาประจำการ 1 ปีมารับช่วงต่อ เป็นการต่อยอดเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็กๆ ไม่ห่างเหินและคุ้นชินกับการ เรียนการสอนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางโรงเรียนภาคปกติจึงกำหนดเปิดการเรียนการสอนสำหรับปีการ ศึกษา 2556-57 ตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม เป็นต้นไปเลย โดยมีครูอาสาประจำการ 1 ปี จากคณะ ครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 9 คน ร่วมกับครูท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่งร่วมแรงร่วมใจกันให้ความรู้ความสามารถกับ เด็กๆ ลูกหลานของเรา

การเรียนการสอนภาคปกติแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าเป็นต้นไป เป็นการเรียนการสอน ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ภาคบ่ายตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเป็นการเรียนการสอนภาษาไทย และวิชาเสริมสร้าง ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนได้ทั้ง 2 ช่วง และจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าเดิม คือ 150 เหรียญ ตลอดปี การศึกษา โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 ส.ค. นี้ จะมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองด้วย เพื่อชี้แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับเรียนการสอน และการประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครอง ซึ่งผลจากการนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ลูก หลานของเรา ขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานไปสมัครเรียนการได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” ในวันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา กรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานทำบุญ “สารทไทย” และขออนุโมทนาขอบคุณชุติมา เจ้า ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญทุกคน