ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 กรกฎาคม 2555

ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 3 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ โดยคณะครูอาสาจาก โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม นำทีม โดยเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม คณะครูอาสาจัดรายการ "คุยกับคุณครู" ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ เพื่อละลายพฤติกรรมและจูนให้สอดคล้องต้องกัน อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ณ วันนี้ ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวน 111 คนแล้ว เป็นนักเรียนระดับประถมต้นและประถม ปลายเป็นส่วนใหญ่ และโดยที่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีเวลาเรียนเพียง 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามวันปิด-เปิดภาคเรียนของโรงเรียนอเมริกัน คณะครูจึงเน้นกิจกรรมการเรียนภาษาไทยเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เด็กๆ จะรับได้มากที่สุด ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสันทนาการก็จัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมุ่งหวังที่จะให้เด็กๆ ของเราสามารถอ่าน เขียนและฟังภาษาไทยให้มากที่สุด ซึ่งก็เป็นที่ยินดีว่าเด็กๆ ของเราให้ความร่วมมือกับคุณครูอย่างเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ คุณครูมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลย

ในส่วนของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมี พระมหาทรงชัย ธวัชชโย เป็นประธานโครงการ ผู้ปกครองสนใจนำลูกๆ ไปสมัครเข้าบรรพชาเป็นหน่อเนื้อแห่งสมณะ เป็นจำนวน 20 คน พ่อแม่ปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาส "เกาะชายผ้าเหลือง" เบาใจที่ได้เห็นลูกๆ เข้ารับการอบรมฝึกฝน เรียนรู้และเข้าใจหลักศาสนาเบื้องต้น เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นพลเมืองดีด้วยประสบการณ์ตรง โดย การอบรมนี้จะดำเนินไปถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ศกนี้

โดยที่ปีนี้เป็นปีที่มีอธิกมาศ คือ เดือน 8 สองครั้ง (นับตามจันทรคติ) วันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ทั้งในและต่าง ประเทศต้องอยู่จำพรรษาวัดใดวัดหนึ่ง ไม่ไปค้างคืนที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือนนั้นสำหรับปีนี้จะเลื่อนไปเป็นวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม กิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษาจึงต้องอนุวัตรไปตามด้วย โดยกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาจะเริ่มใน สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม คือ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี วัดไทยฯ จัดเทศน์มหาชาติ คือ การพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ และได้เสด็จ ออกผนวชตามแบบอย่างของนักบวชสมัยนั้น จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา โดยการ เทศน์มหาชาตินี้เป็นที่นิยมของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ถือเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มหาศาลหากได้ฟัง จนครบทั้ง 13 กัณฑ์ วัดไทยฯ จึงจัดเทศน์เป็นกัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ก่อนวันเข้า พรรษา 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์โดยทั่วกัน

ห้องสมุดวัดไทยแอลเอ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 หลังการก่อตั้งวัดไทยฯ 4 ปี โดยมีพระมหาสนั่น ซื่อสัตย์ พระธรรมทูตรุ่นบุกเบินเป็นบรรณรักษ์องค์แรก ปัจจุบัน พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร พระธรรมทูตรุ่นที่ 12 ทำหน้าที่เป็น บรรณรักษ์ จากการริเริ่มของท่านกงสุลใหญ่คนก่อน ดำรง ใคร่ครวญ และสถานกงสุลใหญ่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ได้มีการปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่เมื่อปี 2553 ทำให้พี่น้องไทยสนใจไปใช้บริการมากขึ้นตามลำดับ โดยเมื่อ เช้าวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ท่านกงสุลใหญ่คนปัจจุบัน เจษฎา กตเวทิน ได้นำหนังสือนวนิยาย วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์จำนวน 55 เล่ม ไปมอบให้ห้องสมุดวัดไทยฯ พร้อมทั้งชมหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดและระบบการบริการ ซึ่งได้รับการชี้แจงจากท่านณัฐพงษ์จนถึงเวลาอันสมควรจึงเดินทางกลับ

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ขอแสดงมุทิตายินดีต่อ คุณสำเภา พงษ์เวช ไวยาวัจกร ของวัดไทยฯ ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ที่ดิเรกคุณาภรณ์ โดยได้รับพระราชทาน ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาอวยพร ให้ ณ อุโบสถศาลาวัดไทย โดยมีพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ชาวพระประแดงไปร่วมแสดงความยินดีกันพร้อมหน้า

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อ จันทร์เพ็ญ จันทยานนท์ และลูก ที่ต้องสูญเสีย แดง โสภิต สามีที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเมื่ออายุ 70 ปี เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยโรคร้าย เจ้าภาพกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดไทยแอลเอ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2555 โดยมีมูลนิธิวัดไทยแอลเอเป็นเจ้าภาพคืนแรก สภากาแฟและเพื่อนๆ ชาวพระประแดง เป็นเจ้าภาพคืนที่ 2 และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ เป็นเจ้าภาพคืนสุดท้าย

แดง โสภิต เป็นชาวพระประแดง สมุทรปราการ โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 1942 เดินทางมาศึกษาต่อที่ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1968 ก่อนการก่อตั้งวัดไทยฯ 5 ปี พบรักกับ จันทร์เพ็ญ จันทยานนท์ สาวเมือง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง ที่แอลเอ. แล้วกลับไปประกอบพิธีมงคลสมรสตามประเพณีที่บ้านเกิดของเจ้าสาว มีบุตรชายด้วย กัน 1 คน คือ ทอม โสภิต รู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไกเซอร์เรื่อยมา จนจากไปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 18.05 น.