ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 สิงหาคม 2560

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2560 โดย วัดไทยร่วมมือกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดส่งคณะ ครูอาสาสมัคร ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 12 ท่าน มี อ.กาญจนา เบ้าทอง จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า นำคณะครูอาสามาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้การศึกษาอบรมและปลุกจิตสำนึกลูกหลานไทยที่ เกิดและเติบโตในต่างแดน เป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา นับเป็นสัปดาห์ที่ 8 แล้ว เหลือ เวลาอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้น โดยสัปดาห์ที่เหลือ คือ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 คณะครูอาสาพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเป็น “สัปดาห์วิชาการ” ถือเป็นบทสรุปผลการเรียนการสอนตลอด 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านให้การ สนับสนุนในกรณีที่คณะครูของเราประสานงานไปด้วย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะครูอาสาวัดไทยฯ ร่วมใจกันจัดกิจกรรม “กีฬาสีสัมพันธ์วันครอบครัว” ครั้งที่ 27 เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีน้ำใจนักกีฬารู้จักให้อภัยต่อกัน และเพื่อมิตรภาพสัมพันธ์ระหว่างครูอาสาและ ผู้ปกครอง โดยคณะครูมีกำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณหน้ากุฏิ 1 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. กิจกรรมในงานเริ่มด้วยขบวนพาเหรด ของนักกีฬาทั้งสองสี (สีเขียวกับสีแดง) ต่อด้วยการแสดงของคณะครูอาสาและนักเรียน และการแข่งขันกีฬาในร่ม ระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมการแข่งขัน และขอเชิญนำอาหาร (Pot Luck) มื้อกลางวันไปรับประ ทานร่วมกันด้วย

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน โดย อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง ครูใหญ่ นำน้องๆ ร่วมใจกัน เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 5 คือ กัณฑ์ชูชก พรรณนาถึงเฒ่าชรา ชื่อ ชูชก ได้เร่ร่อนขอทานแล้วนำเงินไปฝากเพื่อบ้านไว้ แต่เพื่อนบ้านได้นำเงินไปใช้จดหมด เมื่อชูชกไปทวงจึงไม่มีให้ จึงยกลูกสาว ชื่อ อมิตตดา ให้แทน นางมิตตดาก็ปฏิบัติต่อชูชกสามี เป็นอย่างดี จนเป็นเหตุให้ชายในหมู่บ้านเปรียบเทียบกับภรรยาตน หญิงในหมู่บ้านจึงเกลียดชังและแอบด่าว่าตบตีนางอมิตตดา นางเลยไม่ยอมทำงานนอกบ้าน และแนะให้ชูชกไปทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดรมาเป็นข้าทาสรับใช้ กัณฑ์ชูชกนี้ประดับด้วย พระคาถา 79 พระคาถา เริ่มแสดงเวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมง โดยคณะครูอาสาได้จัดการแสดง “มหาชาติทรงเครื่อง” ประ กอบการเทศน์ด้วย ก่อนการแสดงคณะครูอาสาจัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ไปที่ตลาดวัดไทยฯ เพื่อขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ร่วมกันด้วย ก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานเทิดพระเกียรติถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และงานวันแม่ แห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วย งานเอกชนเข้าร่วมถวาย พระพรชัยมงคล และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ชื่นชมแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นประจำปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและคณะครูอาสาของเราด้วย

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนกำหนดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงประจำปี ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์ -อาทิตย์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560 นั้น เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 ตุลาคม 2560 หลังงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานปีนี้ คุณปิยพัชรี “ซุปเปอร์แพท” ศิลปี เป็นประธานทอดผ้าพระกฐิน และ คุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารผ้าพระกฐิน ขอได้โปรดทราบตามนี้


วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันแม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ คุณชุติมา เจ้า และคุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

และวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันแม่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com