ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 30 พฤษภาคม 2558

ได้ฤกษ์งามยามดีแน่นอนแล้วสำหรับ “ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน” หลังจากจัดประกวดแข่งขันอาหารหลักของตลาด ไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วนำรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดและผู้ที่จับสลากได้สิทธิ์ขาย เสนอต่อ Health Department เพื่อขออนุญาต (Health Permit) ตามขั้นตอน ซึ่งทางการก็ได้อนุญาตออกเอกสาร (Health Permit) รับรองให้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายตลาดอาหารวัดไทยฯ ได้เชิญบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ได้สิทธิ์ดังกล่าว มาประ ชุมเมื่อบ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม และแจ้งให้ทราบว่า ตลาดอาหารวัดไทยฯ จะเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบเอกสารใบอนุญาตจากทางการเป็นที่เรียบร้อย

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านชิมอาหารเลิศรส ราคามาตรฐาน สัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ของตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน และฟังดนตรีไพเราะพร้อมกันไปด้วย ซื้ออาหารแล้วได้รับ “ชาเย็น/กาแฟเย็น” ฟรี ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 13.00 น. หรือบ่ายโมง ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีแกรนด์โอเพนนิ่งในเวลา 13.00 น. โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

สำหรับรายการอาหารที่จะบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ ประกอบด้วย ร้านส้มตำ (2 ร้าน) บริการโดย กัญญา รุจิระวิริยะภิญโญ และ วรนุช นิ่มนวลสกุล ร้านกระเพาะปลา โดย วราภรณ์ ศรีพลอย ร้านก๋วยเตี๋ยว (2 ร้าน) โดย สมพงษ์ คำชำนาญ และ นิสพร กมลหา ร้านข้าวแกง (2 ร้าน) โดย แสงมณี โพธิ์ศรี และ ศิริรัตน์ ผิวเผือก ร้านขนมหวาน โดย ประภาศรี สิงหเนตร ร้านขนมครก โดย วีรยุทธ ศรีเมือง ร้านผัดไทย โดย ลำดวน ล้วนทอง และ ร้านกล้วยทอด ชอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านเลือกซื้อหาทานกันได้ตามสะดวก คณะกรรมการฝ่ายตลาดอาหารวัดไทย ยินดีรับฟังความคิด ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยตลอด เพื่อการปรับปรุงตลาดอาหารวัดไทยต่อไป

งาน “หัวใจไทยช่วยแผ่นดินไหวเนปาล” ซึ่งวัดไทยฯ ร่วมกับองค์กรสมาคมชมรมต่างๆ ในแอล.เอ.จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน มายังคงได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องไทยอย่างอบอุ่น โดยรวบรวมแรงน้ำใจจากพี่น้องไทยได้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,064.00 เหรียญ ได้นำเข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาล ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภค สำหรับพระธรรมทูตทั่วโลกจำนวน 400 รูปที่เข้าร่วมประชุม สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 39 และร่วมงานฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ ณ วัด ไทยลอสแองเจลิส ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2558 ดังต่อไปนี้ ธารนันท์ (แป๊ด) แท่งทอง $200 ทักษพร "ดรีม" รัสคอท $200 อรสา ตันติเจริญเกียรติ $1,000 สุรชัย-ฤฐิตา ธรรมมา $200 อนุชัย-ฐิติกุล อึ้งอารยะวงศ์ $200 ทริยากรณ์ (เกียรติพิริยะ) รีเกน่า $200 สำรวย-สุขุมาลย์ เอื้อยอ่อง (แจ้งยอดทีหลัง) Lak Pruchyanimit $200 ลัดดาวัลย์ กังวานกิจ $200 คมคาย รุ่งฟ้างาม $200 ไพบูลย์-วิภาพร ชูรัตน์ $200 ครอบครัว "เจือสุดากุล" $200 สมเกียรติ-นัยนา สถาพรกุล $200 เรวดี-เดชพิรุณ สุวรรณเวช $200 ประนอม เหมือนรักษา $200 Somjit Sapsamroeng $200 อลิน จิรกรกิตินันท์ (ตันติสุขารมย์) $200 Sophie An Levy-wright $200 ศักดิ์-ศรีนภา วสุนิรชร $200 จิตรา ด่านวิวัฒน์ และครอบครัว $200 ตู้-ใหม่ แม้นนนทรัตน์ $200 Jatana Weranon $500 Arisara Weranont $500 วัดพุทธศาสตร์กาญจนาราม $625 และ ยิ่งพิศ ปันยารชุน ผ $200 ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมเป็นนิตย์ เทอญฯ


วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558 วัดสุทธาวาส ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานสลากภัตร และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลอง 19 ปี วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA, ฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ, ตราตั้งพระอุปัชฌาย์, รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาธรรมนิเทศ) พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี