ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 พฤษภาคม 2556

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย เป็นรายการเดือนแห่งวิชาการ ซึ่งคณะครูอาสาท้องถิ่นและน้องๆ ครูปี จากโครงการ สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จึงร่วมใจกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-25 พฤษภาคม เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนและเร้าให้เด็กๆ สนใจและ มีกำลังใจในการเรียนภาษาไทยยิ่งขึ้น ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ หลังจากสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล และนั่งสมาธิแล้วนั้น ผ่านไปเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการประกวด "หนูน้อยยอดนักเล่านิทาน" ระดับ ป. 2-4 สำหรับ วันเสาร์ และระดับ ป.5-6 และระดับมัธยมสำหรับวันอาทิตย์

สำหรับกรรมการตัดสินในวันเสาร์ประกอบด้วย คุณชวนขวัญ เชื้อภักดี บก.หนังสือพิมพ์เมืองไทย (MTNews) คุณพงษ์เดช อารมณ์ดี ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5-6 และ คุณราวรรณ พรโพธิ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5-6 ส่วนกรรมการตัดสินวัน อาทิตย์ คือ พระครูสังฆรักษ์สุชาติ ปัญญาวัฑฒโน พระเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนพิธีของวัด คุณครูเศรษฐพรรณ ยูวะเวส ชั้น ป.2 และ คุณบุญทวี พนา ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ผลการประกวดวันเสาร์ ด.ญ.สุธีรา "น้องทราย" เบลิซาริโอ ชั้น ป.3 ได้รางวัลชนะเลิศเป็นเงินทุนการศึกษาและของที่ระลึก ส่วนวันอาทิตย์ รางวัลชนะเลิศเงินทุนการศึกษาตกเป็นของ ด.ญ.ยอดกมล มอร์แกน ชั้น ป.5-6

เหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์สำหรับการเรียนการสอนภาคปกติ ก็จะทำการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555-56 แล้ว โดย ทางโรงเรียนมีกำหนดจัดงานปิดภาคเรียนและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-15.00 น. เป็นต้นไป โดยช่วงเช้าจะเป็นการโชว์ผลงานของนักเรียนด้านทักษะภาษาไทย เช่น การแข่งขันสะกดคำ การประกวด อ่านทำนองเสนาะ แข่งขันเล่านิทาน และการแสดงละครประกอบเพลง ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนและ ปิดภาคการศึกษา รับประทานอาหารร่วมกันทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครอง ขอเชิญนำอาหาร (Pot-Luck) ไปรับประทาน ร่วมกันด้วย

ส่วนโรงเรียนภาคฤดูร้อน ซึ่งปีนี้กำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นไป เรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เป็นการเรียนการสอนภาษาไทย เวลา 15.30-17.30 น. เป็นกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปประดิษฐ์ กีฬา เป็นต้น และจะมีคณะคุณครูคอยดูแลเด็กๆ ที่ผู้ปกครองยังไม่มารับจนถึงเวลา 18.00 น. ทุกวัน คณะครูอาสาฯ จากโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งปีนี้ มีจำนวน 12 ท่าน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มี อ.อรชา พันธุบรรยงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า เดิน ทางถึงวัดไทยฯ วันที่ 4 มิถุนายนนี้ โดยช่วงนี้ผู้ปกครองหลายท่านนำลูกหลานมาสมัครกันแล้ว กรุณาติดต่อขอรายละเอียด ที่ห้องธุระการโรงเรียน โทร 818-780-4200 ต่อ 50 หรือ 818-445-6366


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนฟังพระธรรมเทศนา โดย พม.วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้นไปฟังเทศน์กันได้เลย และในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมบุญกุศลสมโภชวัดครบ 17 ปี และเปิดป้าย “วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA” มีโรงทานอาหารฟรี ดนตรีตลอดวัน ติดต่อเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม และโรงทานได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org