ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 มีนาคม 2562

ประชุมคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อุโบสถศาลา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เมตตาเป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการวัดไทยฯ และคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ โดย คุณวนิดา ศรีวะรมย์ ประธานจัดงาน คุณภัสนันท์ เบนเดอร์ ประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ คุณกิริยา หิรัญพลกุล ตัวแทนคุณยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานประกวดเทพีสงกรานต์ และ คุณกฤติกา เมฆศรี

วรวรรณ ประธานประกวดมิสซิสสงกรานต์ และคณะกรรมการแผนกต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า หลวงพ่อใหญ่กล่าวอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า เป็นนิมิตรหมายอันดีงามที่วัดไทยฯ ยังคงอยู่ในใจของพี่น้องไทยโดยตลอด โดยได้แสดงน้ำใจช่วยเหลือกิจกรรมของวัดไทยฯ และพร้อมใจช่วยกันทำกิจที่พึงกระทำย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลย

คุณวนิดา ศรีวะรมย์ ประธานจัดงาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกๆ แผนก ที่เข้มแข็งมั่นคงช่วยกันเตรียมงาน ซึ่งหวังว่างานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณจะประสบความสำเร็จ ปลุกจิตใจของพี่น้องไทยให้สดชื่นแจ่มใสมีพลังในการสู้ชีวิต และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืนเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป ส่วนคุณตู๋ ภัสนันท์ เบนเดอร์ ประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติจากทางวัด ให้เป็นประธานทอดผ้าป่าในงานสงกรานต์ปีนี้ พร้อมที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มสติปัญญา นอกเหนือจากนั้น คุณกิริยา หิรัญพลกุล ในนามกองประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทยฯ แจ้งว่าได้รับสมัครสาวงามลูกหลานไทยไว้ 10 คนแล้ว โดยสาวงามที่ได้รับตำแหน่งเทพีสงกรานต์ จะได้รับเงินทุนการศึกษา $800 ส่วนรองเทพีสงกรานต์จะได้รับ $500, $400, $300 และ $200 ตามลำดับ สำหรับสาวงามที่เข้าประกวดทุกคนก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกทั่วหน้ากัน

สำหรับงานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ ประจำปีนี้ กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2562

ซึ่งตรงกับที่ปฏิทินไทยกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี และทางการไทยให้ถือเป็นวันหยุด ราชการ และถือว่าเป็นวันแห่งกตัญญูกตเวทิตาธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ได้ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลตามประเพณีสร้างเสริมพลังชีวิตทำจิตให้สดชื่นแจ่มใส จึงขอเชิญพี่น้องไทยเพิ่มความสดใสด้วยชุดไทยหรือชุดผ้าไทยร่วมงานสงกรานต์วัดไทยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย ขอเชิญเหล่าสาธุชน ร่วมทำบุญวันสงกรานต์ ในวันที่ 14 เมษายน 2562 งานเริ่ม 09.30 AM-02.00 PM โดยมีคุณสุรเดช คุณยุพา เมษพงษ์สาธร คุณนวยนารถ คุณนิดน้อย ปริญโญทาร คุณนฤมล หงส์ทอง เป็นประธานทอดผ้าป่าโรงทาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ สรงน้ำพระพุทธรูป พระประจำวันเกิด พระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทราย ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

และทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกัน