ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 มกราคม 2561

ประชุมประจำเดือนมกราคม คณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ เป็นประธาน พระวิเทศกิตติคุณ ครูใหญ่โรงเรียนวัดไทยฯ และพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต เลขานุการวัดไทยฯ ร่วมกันดำเนินการประชุม โดยระเบียบวาระการประชุม เป็นการปรึกษาหารือเรื่องการเตรียมงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 เมษายน 2561 และงานสมโภชอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและ ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มิถุนายน 2561

ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านเจ้าคุณ พระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ได้เคยติดต่อ คุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ไว้แล้ว ซึ่งคุณจีน่าก็ยินดีให้เกียรติเป็นประธานจัดงานเทศกาล สงกรานต์วัดไทยฯ ประจำปี 2561 นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ คุณรัชดา คุณาธรรม สมาชิกของสมาคมไทย ปักษ์ใต้ เป็นประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์ และ คุณอรุณรัศมี อัมพุนันท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีบริวาร สงกรานต์ตามข้อเสนอของ คุณจีน่า ปรีชา ส่วนกรรมการแผนกต่างๆ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้การจัดงานประเพณี สงกรานต์ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนั้น จะได้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 แหล่งบ่มเพาะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ลูก หลานที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ครูมะลิ วนาลี ชาฌ รังศรี และเพื่อนๆ ครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ทั้ง 10 คน ดำเนินการสอนเหมือนภาคเรียนที่ผ่านมา โดยวันเสาร์มีนักเรียน 87 คน และวันอาทิตย์ 54 คน และ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนกำหนดงานพิธีไหว้ครูประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญ ท่านผู้ปกครองนำลูกหลานเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “หิรัญญสมบูรณ์” ที่ได้สูญเสียน้องคนที่ 3 คือ คุณละมุล (หิรัญญสมบูรณ์) ดัลล์ ไปอย่างไม่มีวันหวนคืน เมื่อค่ำวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าภาพกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2561 โดยหลวงพ่อใหญ่เมตตา ให้วัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพสวดคืนแรก และเป็นเจ้าภาพจัดบริการอาหารว่างทั้ง 3 คืน คุณละมุล (หิรัญสมบูรณ์) ดัลล์ เป็นชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2489 (1945) เดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 1977 แต่งงานกับ Mr. Jack Dull แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ โดยบริจาคทรัพย์บำรุงศาสนสมบัติของวัดมาเป็นระยะๆ เมื่อปี 2015 ได้ร่วมบริจาคเป็นทุนในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส เป็นจำนวนเงิน 50,000.00 เหรียญ คุณละมุลจากครอบครัวและพี่น้องไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเมื่ออายุได้ 71 ปี


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม ทำบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุจิต พุ่มวิเศษ เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org